Dražba SCHWARZMÜLLER SPA 3/E W091, Staré Město

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 129 EX 1308/08-54
Nejnižší podání 6.050 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 12
Počet podání 79

Nejvyšší podání

bed9ed46
41.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
bed9ed46 41.000 Kč 22.2.2022 15:56:25.043945
2dc8e77d 40.050 Kč 22.2.2022 15:56:03.573409
bed9ed46 40.000 Kč 22.2.2022 15:52:35.463147
2dc8e77d 36.550 Kč 22.2.2022 15:51:47.297297
bed9ed46 36.500 Kč 22.2.2022 15:51:32.924929
2dc8e77d 36.450 Kč 22.2.2022 15:50:20.068459
bed9ed46 36.400 Kč 22.2.2022 15:49:57.795726
2dc8e77d 36.350 Kč 22.2.2022 15:49:27.562904
bed9ed46 36.300 Kč 22.2.2022 15:49:09.489447
2dc8e77d 36.250 Kč 22.2.2022 15:48:09.771356
bed9ed46 36.200 Kč 22.2.2022 15:47:51.916195
2dc8e77d 36.150 Kč 22.2.2022 15:45:32.829962
bed9ed46 36.100 Kč 22.2.2022 15:45:19.815337
2dc8e77d 36.050 Kč 22.2.2022 15:43:30.172062
bed9ed46 36.000 Kč 22.2.2022 15:43:04.334133
2dc8e77d 35.450 Kč 22.2.2022 15:41:39.375269
bed9ed46 35.400 Kč 22.2.2022 15:41:14.234713
2dc8e77d 35.350 Kč 22.2.2022 15:40:49.801788
bed9ed46 35.300 Kč 22.2.2022 15:40:27.976209
2dc8e77d 35.250 Kč 22.2.2022 15:39:59.612721
bed9ed46 35.200 Kč 22.2.2022 15:39:38.371506
2dc8e77d 35.150 Kč 22.2.2022 15:38:07.619240
bed9ed46 35.100 Kč 22.2.2022 15:37:49.079506
2dc8e77d 35.050 Kč 22.2.2022 15:35:52.140074
bed9ed46 35.000 Kč 22.2.2022 15:33:30.344031
2dc8e77d 34.600 Kč 22.2.2022 15:33:03.255836
bed9ed46 34.550 Kč 22.2.2022 15:32:30.254539
2dc8e77d 34.500 Kč 22.2.2022 15:27:52.358138
1233fd5d 34.450 Kč 22.2.2022 15:27:38.258362
2dc8e77d 33.450 Kč 22.2.2022 15:27:24.191295
1233fd5d 33.400 Kč 22.2.2022 15:27:05.730628
2dc8e77d 33.350 Kč 22.2.2022 15:26:13.567704
1233fd5d 33.300 Kč 22.2.2022 15:25:51.814982
2dc8e77d 33.250 Kč 22.2.2022 15:25:38.876230
1233fd5d 33.200 Kč 22.2.2022 15:25:11.215885
2dc8e77d 33.150 Kč 22.2.2022 15:22:14.456443
1233fd5d 33.100 Kč 22.2.2022 15:21:49.839808
2dc8e77d 32.100 Kč 22.2.2022 15:19:34.181552
1233fd5d 32.050 Kč 22.2.2022 15:16:59.809208
2dc8e77d 31.050 Kč 22.2.2022 15:16:36.435389
1233fd5d 31.000 Kč 22.2.2022 15:13:19.592623
2dc8e77d 30.000 Kč 22.2.2022 15:12:38.041497
1233fd5d 28.300 Kč 22.2.2022 15:12:16.094196
2dc8e77d 27.300 Kč 22.2.2022 15:12:00.368984
1233fd5d 27.250 Kč 22.2.2022 15:11:47.457095
2dc8e77d 26.250 Kč 22.2.2022 15:11:30.984118
1233fd5d 26.200 Kč 22.2.2022 15:11:21.036142
2dc8e77d 25.200 Kč 22.2.2022 15:11:06.228840
1233fd5d 25.150 Kč 22.2.2022 15:10:46.316320
2dc8e77d 24.150 Kč 22.2.2022 15:10:27.726744
1233fd5d 24.100 Kč 22.2.2022 15:10:02.392153
2dc8e77d 23.100 Kč 22.2.2022 15:08:11.655727
bed9ed46 23.050 Kč 22.2.2022 15:07:48.344765
2dc8e77d 21.050 Kč 22.2.2022 15:07:29.724411
1233fd5d 21.000 Kč 22.2.2022 15:07:06.678646
bed9ed46 20.000 Kč 22.2.2022 15:06:37.296855
2dc8e77d 17.400 Kč 22.2.2022 15:06:16.650158
1233fd5d 17.350 Kč 22.2.2022 15:03:09.108918
2dc8e77d 17.300 Kč 22.2.2022 15:02:59.072907
1233fd5d 17.250 Kč 22.2.2022 14:59:48.679226
2dc8e77d 17.200 Kč 22.2.2022 14:59:07.176600
bed9ed46 17.150 Kč 22.2.2022 14:58:42.730395
2dc8e77d 17.100 Kč 22.2.2022 14:53:49.093001
bed9ed46 17.050 Kč 22.2.2022 14:52:05.028510
2dc8e77d 17.000 Kč 22.2.2022 14:47:16.267467
8d46ff8b 16.000 Kč 22.2.2022 14:46:02.127610
2dc8e77d 15.000 Kč 22.2.2022 14:42:43.314373
8d46ff8b 14.200 Kč 22.2.2022 14:38:11.038677
2dc8e77d 13.200 Kč 22.2.2022 14:35:23.411456
8d46ff8b 12.200 Kč 22.2.2022 14:35:18.599082
2dc8e77d 11.200 Kč 22.2.2022 14:30:33.530821
8d46ff8b 11.100 Kč 22.2.2022 14:28:15.200062
2dc8e77d 10.100 Kč 22.2.2022 14:27:36.445932
8d46ff8b 10.000 Kč 22.2.2022 14:16:32.064981
2dc8e77d 9.000 Kč 22.2.2022 14:14:53.418849
8d46ff8b 8.150 Kč 22.2.2022 14:13:59.825023
2dc8e77d 7.150 Kč 22.2.2022 14:13:29.059571
8d46ff8b 7.050 Kč 22.2.2022 14:08:51.071920
2dc8e77d 6.050 Kč 22.2.2022 14:00:10.507890

KrajZlínský kraj
OkresUherské Hradiště
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby129 EX 1308/08-54
Začátek dražby22.02.2022 14:00
Konec dražby22.02.2022 14:30

Dražebník

Exekutorský úřad Chrudim, Petr Jaroš, Mgr.
Škroupova 150, 537 01 Chrudim

Kontaktní osoba

Daniel Roček
mobil: 608 044 574
rocek.vykonavatel@gmail.com

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 15:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 14:00

Nejnižší podání6.050 Kč
Výsledná cena (odhadní)18.150 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

SCHWARZMÜLLER SPA 3/E W091, RZ: 3Z70605, VIN:

W091643351HS09040

Bez technické kontroly

Prodej možný na náhradní díly

Vydražitel, kterému bude udělen příklep a který doplatí nejvyšší podání, si vydraženou movitou věc převezme na adrese Velehradská 1469, 686 03 Staré Město, a to nejdříve po dni přechodu vlastnického práva na základě dohody o čase předání v pracovní dobu exekutora – telefonní kontakt na vykonavatele Daniela Ročka 608 044 574.

Soudní exekutor upozorňuje dražitele, že dražená movitá věc náleží do obchodního majetku a je vedena v režimu daně z přidané hodnoty.

Cena dosažená vydražením je cenou konečnou včetně DPH.

Soudní exekutor výslovně upozorňuje zájemce o dražbu, že bude konána prohlídka dražené movité věci a to dne 21.02.2022 od 9:00 do 9:30 hodin na adrese Velehradská 1469, 686 03 Staré Město. Tedy před zahájením dražebního jednání nebude v jiné termíny prohlídka konána.Termín prohlídky

Soudní exekutor výslovně upozorňuje zájemce o dražbu, že bude konána prohlídka dražené movité věci a to dne 21.02.2022 od 9:00 do 9:30 hodin na adrese Velehradská 1469, 686 03 Staré Město. Tedy před zahájením dražebního jednání nebude v jiné termíny prohlídka konána.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Velehradská 1469, Adresa, Staré Město, Zlínský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.