Pozemek orné půdy v obci Kačice, okres Kladno

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 EX 10043/19-420
Nejnižší podání 337.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 10
Počet podání 46

Nejvyšší podání

df571305
650.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
df571305 650.000 Kč 25.3.2022 11:28:52.899700
9b1f66a2 614.000 Kč 25.3.2022 11:27:30.701925
df571305 613.000 Kč 25.3.2022 11:27:13.024304
4a6a5fde 601.000 Kč 25.3.2022 11:26:53.079419
df571305 600.000 Kč 25.3.2022 11:26:43.068550
9b1f66a2 581.000 Kč 25.3.2022 11:25:54.265100
df571305 580.000 Kč 25.3.2022 11:25:46.434893
9b1f66a2 571.000 Kč 25.3.2022 11:24:54.776831
df571305 570.000 Kč 25.3.2022 11:24:46.293316
9b1f66a2 561.000 Kč 25.3.2022 11:23:31.950004
df571305 560.000 Kč 25.3.2022 11:21:57.233483
9b1f66a2 547.000 Kč 25.3.2022 11:21:23.373459
df571305 546.000 Kč 25.3.2022 11:21:09.184106
9b1f66a2 545.000 Kč 25.3.2022 11:19:30.026662
df571305 544.000 Kč 25.3.2022 11:18:54.879985
9b1f66a2 543.000 Kč 25.3.2022 11:16:45.228243
df571305 542.000 Kč 25.3.2022 11:16:36.090823
9b1f66a2 541.000 Kč 25.3.2022 11:14:46.001045
4a6a5fde 540.000 Kč 25.3.2022 11:14:39.459895
9b1f66a2 538.222 Kč 25.3.2022 11:12:46.918891
df571305 537.222 Kč 25.3.2022 11:12:42.389424
9b1f66a2 536.222 Kč 25.3.2022 11:10:58.666347
df571305 535.222 Kč 25.3.2022 11:10:53.261062
faa57bc7 534.222 Kč 25.3.2022 11:08:43.771131
4a6a5fde 512.000 Kč 25.3.2022 11:07:57.710930
faa57bc7 511.000 Kč 25.3.2022 11:07:37.148813
4a6a5fde 510.000 Kč 25.3.2022 11:07:20.766857
df571305 507.111 Kč 25.3.2022 11:07:07.583413
faa57bc7 506.111 Kč 25.3.2022 11:04:53.278914
4a6a5fde 495.000 Kč 25.3.2022 11:04:08.979281
df571305 491.000 Kč 25.3.2022 11:02:06.268015
4a6a5fde 490.000 Kč 25.3.2022 10:59:17.929128
76a6752f 482.000 Kč 25.3.2022 10:57:47.346190
4a6a5fde 481.000 Kč 25.3.2022 10:57:14.967854
f9bdc9cd 479.999 Kč 25.3.2022 10:56:45.092975
9b1f66a2 478.777 Kč 25.3.2022 10:56:11.600461
4a6a5fde 477.777 Kč 25.3.2022 10:19:58.546979
f9bdc9cd 466.666 Kč 25.3.2022 10:18:57.422283
4a6a5fde 446.000 Kč 25.3.2022 10:17:18.901218
f9bdc9cd 444.444 Kč 25.3.2022 10:15:12.035971
b80f1b7a 342.000 Kč 25.3.2022 10:14:51.866236
36b1b57c 341.000 Kč 25.3.2022 10:14:17.096425
b80f1b7a 340.000 Kč 25.3.2022 10:12:11.071637
08405c05 339.000 Kč 25.3.2022 10:10:35.855080
b80f1b7a 338.000 Kč 25.3.2022 10:01:19.801054
4a6a5fde 337.000 Kč 25.3.2022 10:00:32.947540

KrajStředočeský kraj
OkresKladno
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby204 EX 10043/19-420
Začátek dražby25.03.2022 10:00
Konec dražby25.03.2022 11:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání337.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)505.500 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol1004319
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem této dražby je pozemek orné půdy o velikosti 15319,00 m2, který se nachází v okrajové části obce v oblasti zemědělských pozemků cca 1,5 km od centra obce Kačice, okres Kladno, ve Středočeském kraji.  Jedná se o pozemek se způsobem ochrany zemědělským půdním fondem.  Půdorysný tvar pozemku je lichoběžníkového tvaru. Bližší informace jsou ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Pachtovní právo k pozemku parc. č. 627/71, k. ú. Kačice, ve prospěch pachtýře: AGD Kačice, s.r.o., IČO 47048620, se sídlem K farmě 28, 27304 Kačice, vzniklé na základě pachtovní smlouvy uzavřené konkludentně, s pachtovným ve výši 4500,00 Kč/rok.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Kačice, Kladno

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.