Dům občanské vybavenosti včetně pozemku v Břeclavi

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 EX 13666/20-189
Nejnižší podání 5.560.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 0

KrajJihomoravský kraj
OkresBřeclav
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby204 EX 13666/20-189
Začátek dražby29.04.2022 10:00
Konec dražby29.04.2022 11:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání5.560.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)8.340.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota350.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol1366620
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem této dražby je dům občanské vybavenosti včetně pozemku, který se nachází ve městě Břeclav, v Jihomoravském kraji. Předmětná nemovitá věc se nachází v ulici Čechova, která patří do centrální části města Břeclav. Nedaleko se nachází obchod s potravinami, ubytovny, několika malých firem, park a parkoviště. V blízkosti protéká řeka Dyje, i přesto se předmětná nemovitá věc nenachází v rizikové oblasti výskytu povodně/záplavy. Nejbližší zastávka autobusu se nachází ve vzdálenosti cca 280 m (Břeclav, Jana Palacha) a železniční stanice 600 m (Břeclav) od předmětné nemovité věci. Obchod s potravinami je vzdálen 275 m a parkoviště 600 m. Ve městě se nachází veškerá občanská vybavenost. Nemovitá věc představuje objekt ubytovny, jehož součástí je kancelář. Původně nemovitost sloužila jako restaurace. V návaznosti na široký charakter využití, lze konstatovat, že se jedná o komerční nemovitost. Objekt se nachází na vlastním pozemku v centrální části města. Konstrukce objektu je zděná, pozice objektu je řadová. Ze západní a východní strany domu se nachází silnice, z jižní a severní strany přiléhají na objekt sousední objekty. Na západní fasádě objektu je hlavní vchod, plechová skříň a plechová elektroskříň. Vchod je chráněn závětřím, které je vybudované v obvodové konstrukci stavby. Okna jsou hnědá plastová, stejně tak i vchodové dveře. Střecha je sedlová, pokryta keramickými taškami. Na okraji je střecha ukončena pozinkovaným žlabem, vedoucího do pozinkovaného svodu. V domě občanské vybavenosti se nachází jedno podzemní, jedno nadzemní podlaží a podkroví. Suterén je dispozičně řešen jako 2 sklady, prádelna, chodba, a 2 pokoje. Přízemí je členěno na 4 pokoje (1 x sedmilůžkový v rekonstrukci, 2 x třílůžkový a 1 x pětilůžkový), kancelář, kuchyňku a chodbu. Podkroví je neobytný prostor. Součástí objektu je přístavba se dvěma podlažími, kdy v 1.NP se nachází pokoj s WC, chodba, koupelna a 2 WC. Dispozice 2.NP odpovídá třem pokojům s terasou, která je přístupná po vnějším schodišti. Vytápění je možné přes plynový kotel umístěný v suterénu. Dveře v interiéru jsou dřevěné s lisovanými ocelovými zárubněmi, nášlapné vrstvy podlah jsou z keramické dlažby nebo laminátové. Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Čechova 694/19, Adresa, Břeclav, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.