Podíl na pozemku v k.ú. Kvíc, okr. Kladno

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EXD10/22
Nejnižší podání 200.000 Kč
Minimální příhoz 8.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

added385
200.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
added385 200.000 Kč 18.5.2022 13:16:35.744347

KrajStředočeský kraj
OkresKladno
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby203EXD10/22
Začátek dražby18.05.2022 13:00
Konec dražby18.05.2022 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání200.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)300.000 Kč
Minimální výše příhozu8.000 Kč
Dražební jistota80.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1100602715
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 pozemku p.č. 33/3, na LV 585, k.ú. Kvíc, okr. Kladno.  Znalecký posudek zpracován nebyl, insolvenční soud v postavení věřitelského výboru k tomuto nedal souhlas. Vychází se z ceny určené navrhovatelem. 

203EXD10/22, www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Mlýnská, Slaný, Kladno

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.