Byt 8+1 v Karlových Varech

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX11206/21-155
Nejnižší podání 7.296.100 Kč
Minimální příhoz 16.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 0

KrajKarlovarský kraj
OkresKarlovy Vary
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX11206/21-155
Začátek dražby18.05.2022 13:00
Konec dražby18.05.2022 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání7.296.100 Kč
Výsledná cena (odhadní)14.592.200 Kč
Minimální výše příhozu16.000 Kč
Dražební jistota1.500.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1101120621
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je jednotka č. 2118/8 v budově č.p. 2118, příslušející k části obce Karlovy Vary, na pozemku p.č. 745/3, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemkům p.č. 745/3 a p.č. 745/1 v rozsahu 24840/177845, vše zapsané na listu vlastnictví č. 6286 a listu vlastnictví č. 996, vše v k.ú. Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, okres Karlovy Vary, která se nachází v V. a VI. nadzemním podlaží výše uvedeného vyzdívaného, podsklepeného, netypového, bytového domu celkem s šesti nadzemními a dvěma podzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Nebozízek. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemcích p.č. 721 a p.č. 752/3, které jsou ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary. Parkování je možné na vlastním pozemku u objektu a na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v letech 2008-2010. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 8+1+jídelna s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelny, WC) jsou situovány ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední se společným plynovým kotlem pro BD. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění dobrá.

203EX11206/21, www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení zařízení distribuční soustavy v rozsahu dle listiny a GP č. 1696-54/2007, které bylo zřízeno ve prospěch společnosti: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, 405 02 Děčín, IČO: 24729035 k jednotce č.p. 2118/8, kód k.ú. 663433 Karlovy Vary. Věcné břemeno zřizování a provozování vedení distribuční soustavy v rozsahu dle listiny a GP č. 1651-1819/2007, které bylo zřízeno ve prospěch společnosti: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, 405 02 Děčín, IČO: 24729035 k jednotce č.p. 2118/8, kód k.ú. 663433 Karlovy Vary. Nájemní právo nájemce: Victor Lorenz, nar. 8.12.1946, bytem: Moskva 119 57, Vernadskovo 92 č. 514 k jednotce č.p. 2118/8, kód k.ú. 663433 Karlovy Vary, které se oceněná týká dle nájemní smlouvy ze dne 1.1.2018.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Nebozízek 2118/33, Adresa, Karlovy Vary, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.