Podíl na bytě 2+1 v obci Sokolov, okr. Sokolov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX67207/14
Nejnižší podání 406.667 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 7
Počet podání 31

Nejvyšší podání

f7e39ac8
710.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f7e39ac8 710.000 Kč 18.5.2022 14:23:08.987357
3394645a 700.000 Kč 18.5.2022 14:22:09.042186
f7e39ac8 690.000 Kč 18.5.2022 14:19:12.537481
3394645a 680.000 Kč 18.5.2022 14:15:35.604542
f7e39ac8 670.000 Kč 18.5.2022 14:12:26.932900
3394645a 660.000 Kč 18.5.2022 14:10:58.614126
f7e39ac8 650.000 Kč 18.5.2022 14:10:01.531425
3394645a 640.000 Kč 18.5.2022 14:09:43.520722
f7e39ac8 630.000 Kč 18.5.2022 14:09:04.506710
3394645a 620.000 Kč 18.5.2022 14:08:28.260882
f7e39ac8 610.000 Kč 18.5.2022 14:08:00.809677
3394645a 600.000 Kč 18.5.2022 14:06:34.485900
f7e39ac8 590.000 Kč 18.5.2022 14:05:39.815897
3394645a 580.000 Kč 18.5.2022 14:04:46.350357
f7e39ac8 570.000 Kč 18.5.2022 14:04:30.168714
3394645a 560.000 Kč 18.5.2022 14:02:51.908547
f7e39ac8 550.000 Kč 18.5.2022 14:02:36.590505
3394645a 540.000 Kč 18.5.2022 14:01:13.686268
31c92065 530.000 Kč 18.5.2022 14:00:51.735385
3394645a 520.000 Kč 18.5.2022 14:00:13.570545
f7e39ac8 510.000 Kč 18.5.2022 13:59:53.925942
3394645a 500.000 Kč 18.5.2022 13:58:01.395026
f7e39ac8 490.000 Kč 18.5.2022 13:57:29.587823
3394645a 480.000 Kč 18.5.2022 13:57:14.380716
f7e39ac8 470.000 Kč 18.5.2022 13:54:58.250014
445452eb 460.000 Kč 18.5.2022 13:44:17.626614
f7e39ac8 450.000 Kč 18.5.2022 13:41:11.681276
b5011b94 436.667 Kč 18.5.2022 13:30:50.950457
3394645a 426.667 Kč 18.5.2022 13:23:39.150673
536c2fd8 416.667 Kč 18.5.2022 13:05:03.689304
3394645a 406.667 Kč 18.5.2022 13:00:22.166891

KrajKarlovarský kraj
OkresSokolov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX67207/14
Začátek dražby18.05.2022 13:00
Konec dražby18.05.2022 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání406.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)610.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota105.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1106720714
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 nemovité věci - jednotky č. 1300/7 v budově č.p. 1300, č.p. 1301, příslušející k části obce Sokolov, na pozemcích p.č. 1083 a p.č. 1084, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a k pozemkům v rozsahu 59/1000, vše zapsané na listu vlastnictví č. 8934 a listu vlastnictví č. 3936, vše v k.ú. Sokolov, obec Sokolov, okres Sokolov, která se nachází ve IV. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se čtyřmi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Karla Čapka. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1085/1, který je ve vlastnictví Města Sokolov. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v roce 1953. V roce 2006 bylo provedeno zateplení štítových stěn objektu kontaktním zateplovacím systémem. V roce 2011 byla provedena dodatečná izolace základů nopovou fólií a byla provedena výměna střešní krytiny a klempířských konstrukcí. V průběhu životnosti byla dále provedena částečná výměna původních oken za nová plastová. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

203EX67207/14 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Karla Čapka 1300, Adresa, Sokolov, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.