Podíl na pozemcích a lesích v k.ú. Pyšel, okr. Třebíč

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX34476/13
Nejnižší podání 65.360 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 1

Nejvyšší podání

81fd4fea
65.360 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
81fd4fea 65.360 Kč 18.5.2022 13:58:53.833144

KrajVysočina
OkresTřebíč
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX34476/13
Začátek dražby18.05.2022 13:00
Konec dražby18.05.2022 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání65.360 Kč
Výsledná cena (odhadní)98.040 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1103447613
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 675 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1242/33 - ostatní plocha, pozemku p.č. 2972/43 - ostatní plocha, pozemku p.č. 2973/9 - ostatní plocha, pozemku p.č. 2973/42 - ostatní plocha, pozemku p.č. 2974/16 - ostatní plocha, pozemku p.č. 2977/6 - ostatní plocha, pozemku p.č. 2977/7 - ostatní plocha a pozemku p.č. 2988/100 - ostatní plocha, vše v k.ú. Pyšel, obec Pyšel, okres Třebíč.

A dále podíl na lesních pozemcích p.č. 1907, 1906/2, 208/4, 182 viz dražební vyhláška a znalecké posudky.

203EX34476/13 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcné břemeno zřizování, provoz, údržba a úpravy podzemního vedení telekomunikační sítě, které bylo zřízeno ve prospěch společnosti: Telia Carrier Czech Republic a.s., U nákladového nádraží 3265/10, Strašnice, 130 00 Praha 3 k parcele p.č. 2988/100, kód k.ú. 737003 Pyšel.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Pyšel, Obec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.