Podíl na bytě 1+1 v obci Zastávka, okr. Brno-venkov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX26492/21
Nejnižší podání 43.333 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 2

Nejvyšší podání

f929d37a
45.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f929d37a 45.333 Kč 25.5.2022 13:56:44.605421
fc22baae 43.333 Kč 25.5.2022 13:36:25.567530

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX26492/21
Začátek dražby25.05.2022 13:00
Konec dražby25.05.2022 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání43.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)65.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota27.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1102649221
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 nemovité věci - jednotky č. 22/1 v budově č.p. 22, příslušející k části obce Zastávka, na pozemku p.č. 112/1, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 5/100, vše zapsané na listu vlastnictví č. 1094 a listu vlastnictví č. 959, vše v k.ú. Zastávka, obec Zastávka, okres Brno-venkov, která se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, nepodsklepeného, typového, bytového domu celkem se dvěma nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Hutní osada. Bytový dům je pravděpodobně napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 86/39 a dále přes pozemek p.č. 86/20, které jsou ve vlastnictví Obce Zastávka. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven před více jak 50-ti lety. V posledních letech byla z části provedena výměna původních oken za nová plastová. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 1+1. Sociální zázemí (koupelna, WC) je řešeno jako společné pro 5 bytových jednotek a je situováno ve zděném jádru mimo bytovou jednotku. Vytápění jednotky je uvažováno jako lokální. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako podprůměrná.

203EX26492/21, www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hutní osada 22, Adresa, Zastávka, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.