Byt 3+1 ve 3. NP v obci Rovná, č.p. 8 - elektronická další dražba

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 099 EX 9986/09-216
Nejnižší podání 32.000 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 6
Počet podání 29

Nejvyšší podání

3bc4ac1d
258.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
3bc4ac1d 258.000 Kč 8.6.2022 13:39:37.849545
51be8758 256.000 Kč 8.6.2022 13:38:37.936977
3bc4ac1d 254.000 Kč 8.6.2022 13:37:50.911905
51be8758 252.000 Kč 8.6.2022 13:37:42.377942
3bc4ac1d 250.000 Kč 8.6.2022 13:32:48.412384
51be8758 248.000 Kč 8.6.2022 13:32:29.324794
3bc4ac1d 246.000 Kč 8.6.2022 13:32:23.050103
51be8758 244.000 Kč 8.6.2022 13:32:06.614782
3bc4ac1d 224.000 Kč 8.6.2022 13:31:56.766738
51be8758 222.000 Kč 8.6.2022 13:31:50.066652
3bc4ac1d 202.000 Kč 8.6.2022 13:31:35.723462
51be8758 200.000 Kč 8.6.2022 13:31:30.425078
3bc4ac1d 198.000 Kč 8.6.2022 13:31:24.336737
51be8758 196.000 Kč 8.6.2022 13:31:19.066257
3bc4ac1d 156.000 Kč 8.6.2022 13:31:05.312087
51be8758 154.000 Kč 8.6.2022 13:30:59.547238
3bc4ac1d 152.000 Kč 8.6.2022 13:30:42.032458
51be8758 150.000 Kč 8.6.2022 13:30:35.492772
3bc4ac1d 100.000 Kč 8.6.2022 13:30:27.051969
84af1e64 98.000 Kč 8.6.2022 13:30:21.568432
3bc4ac1d 96.000 Kč 8.6.2022 13:30:11.588395
51be8758 94.000 Kč 8.6.2022 13:30:07.672719
3bc4ac1d 44.000 Kč 8.6.2022 13:29:58.029276
84af1e64 42.000 Kč 8.6.2022 13:29:54.152622
3bc4ac1d 40.000 Kč 8.6.2022 13:29:46.254932
51be8758 38.000 Kč 8.6.2022 13:29:42.136937
3bc4ac1d 36.000 Kč 8.6.2022 13:29:35.672483
84af1e64 34.000 Kč 8.6.2022 13:29:29.999583
3bc4ac1d 32.000 Kč 8.6.2022 13:04:21.238219

KrajKarlovarský kraj
OkresSokolov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby099 EX 9986/09-216
Začátek dražby08.06.2022 13:00
Konec dražby08.06.2022 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání32.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)64.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka27-9183490217/0100
Variabilní symbol998609
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Oceňovaná nemovitost, bytová jednotka č. 4 se všemi součástmi a příslušenstvím se nachází ve 3. N.P. bytového domu č.p. 8, situovaném v jižní části intravilánu obce Rovná, na zastavěné ploše č. parcelní 120. Situování nemovitosti je patrno z kopie katastrální mapy pro kat. území obce Rovná v měř. 1:1000, jenž je přílohou znaleckého posudku. Přístup k nemovitosti je z jihu z přilehlé zpevněné ulice. V dané části obce je dle zjištěných informací možnost napojení na veškeré inženýrské sítě. Obec Rovná čítá cca 570 obyvatel, má ovšem pouze základní občanskou vybavenost, velmi omezenou možnost kulturního, sportovního a společenského vyžití, velmi špatné lukrativní pracovní možnosti a omezené dopravní spojení autobusovou dopravou. Za vyšší občanskou vybaveností, kulturním, společenským a sportovním vyžitím, vyššími úřady a institucemi a lukrativnějšími pracovními příležitostmi, je nutno cestovat do okresního města Sokolov, vzdáleného cca 10 km a zejména krajského města Karlovy Vary, vzdáleného cca 25 km. Životní prostředí je v dané lokalitě nenarušené, bez jakéhokoliv přímého vlivu škodlivého průmyslu, obec se nachází v CHKO Slavkovský les. V obci Rovná a rovněž v předmětném bytovém domu, žije ovšem většina nepřizpůsobivých romských obyvatel. Panelový bytový dům obsahuje celkem osm nadzemních podlaží, je postaven vchodem obráceným na jihovýchod. Okolní zástavbu tvoří bytové domy podobného stylu, stáří a přibližné velikosti, ovšem ještě s horší průběžnou údržbou. Hlavním objektem pro zjištění ceny je bytová jednotka č. 4 v bytovém domu č.p. 8 se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně spoluvlastnického podílu vyjádřeného zlomkem 633/22799 na společných částech bytového domu č.p. 7 a 8 a pozemku - zastavěné ploše č. parcelní 120.

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

O přihláškách věřitelů již bylo rozhodnuto v prvním kole dražby.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Rovná 8, Rovná, okres Sokolov, kraj Karlovarský

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.