Byt 3+1 ve 3. NP v obci Rovná, č.p. 8 - elektronická další dražba

Do začátku dražby zbývá: 21 dnů 13 hodin 7 minut 43 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 099 EX 9986/09-216
Nejnižší podání 32.000 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajKarlovarský kraj
OkresSokolov
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby099 EX 9986/09-216
Začátek dražby08.06.2022 13:00
Konec dražby08.06.2022 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání32.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)64.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka27-9183490217/0100
Variabilní symbol998609
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Oceňovaná nemovitost, bytová jednotka č. 4 se všemi součástmi a příslušenstvím se nachází ve 3. N.P. bytového domu č.p. 8, situovaném v jižní části intravilánu obce Rovná, na zastavěné ploše č. parcelní 120. Situování nemovitosti je patrno z kopie katastrální mapy pro kat. území obce Rovná v měř. 1:1000, jenž je přílohou znaleckého posudku. Přístup k nemovitosti je z jihu z přilehlé zpevněné ulice. V dané části obce je dle zjištěných informací možnost napojení na veškeré inženýrské sítě. Obec Rovná čítá cca 570 obyvatel, má ovšem pouze základní občanskou vybavenost, velmi omezenou možnost kulturního, sportovního a společenského vyžití, velmi špatné lukrativní pracovní možnosti a omezené dopravní spojení autobusovou dopravou. Za vyšší občanskou vybaveností, kulturním, společenským a sportovním vyžitím, vyššími úřady a institucemi a lukrativnějšími pracovními příležitostmi, je nutno cestovat do okresního města Sokolov, vzdáleného cca 10 km a zejména krajského města Karlovy Vary, vzdáleného cca 25 km. Životní prostředí je v dané lokalitě nenarušené, bez jakéhokoliv přímého vlivu škodlivého průmyslu, obec se nachází v CHKO Slavkovský les. V obci Rovná a rovněž v předmětném bytovém domu, žije ovšem většina nepřizpůsobivých romských obyvatel. Panelový bytový dům obsahuje celkem osm nadzemních podlaží, je postaven vchodem obráceným na jihovýchod. Okolní zástavbu tvoří bytové domy podobného stylu, stáří a přibližné velikosti, ovšem ještě s horší průběžnou údržbou. Hlavním objektem pro zjištění ceny je bytová jednotka č. 4 v bytovém domu č.p. 8 se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně spoluvlastnického podílu vyjádřeného zlomkem 633/22799 na společných částech bytového domu č.p. 7 a 8 a pozemku - zastavěné ploše č. parcelní 120.

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

O přihláškách věřitelů již bylo rozhodnuto v prvním kole dražby.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Rovná 8, Rovná, okres Sokolov, kraj Karlovarský

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.