Dražba ostatní plochy v k.ú. Praha - Dolní Měcholupy

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 150 EX 2468/12-137
Nejnižší podání 554.370 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby150 EX 2468/12-137
Začátek dražby17.05.2022 09:00
Konec dražby17.05.2022 09:15

Dražebník

Exekutorský úřad Kladno, Kučera Petr, JUDr. Ing.
nám. Starosty Pavla 5, 272 01 Kladno

Kontaktní osoba

Tereza Piešťanská
telefon: +420 314 004 554,
tereza.piestanska@eukladno.cz

Úřední hodiny

Pondělí10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Úterý10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Středa10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Čtvrtek10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Pátek10:00 - 11:3013:30 - 15:00

Nejnižší podání554.370 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.108.740 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-7561840247/0100
Variabilní symbol999246812
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

pozemek se nachází v Hlavním městě Praha, části Dolní Měcholupy, ul. Nad Sadem, poblíž rodinného domu č.p. 545. Okolní zástavbu tvoří objekty individuálního bydlení. Přístup k nemovité věci je z pozemku parc.č. 701/11, který je ve vlastnictví Hlavního města Prahy.Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Finanční úřad pro hlavní město Prahu - územní pracoviště pro Prahu 10


Věcná břemena

Nemovitá věc je zatížena věcným břemenem, které nezaniká: - strpění vodovodu pro veřejnou potřebu DN 100 z tvárné litiny, dešťové kanalizace pro veřejnou potřebu DN 300 z PVC a splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu DN 300 z PVC, oprávnění pro Hlavní město Praha, povinnost k pozemku parc.č. 701/98 - chůze a jízdy dle čl. III. smlouvy, oprávnění pro pozemky parc.č. 701/115 a 701/99, povinnost k pozemku parc.č. 701/98 - právo umístit, provozovat a užívat stavbu podzemního kabelového vedení 1 kV, právo volného vstupu spočívajícího v právu přístupu za účelem zajištění jeho provozu, oprav a údržby, dle geometrického plánu č. 1088-42/2008, oprávnění pro PREdistribuce a.s., povinnost k pozemku parc.č. 701/98, ve výši 3 x 10.000,- Kč, celkem 30.000,- Kč.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

část obce Dolní Měcholupy, Praha, okres Hlavní město Praha, kraj Hlavní město Praha, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.