Dražba RD v obci Vysoký Chlumec, okres Příbram

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 176 EX 01189/19-047
Nejnižší podání 9.733.334 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 0

KrajStředočeský kraj
OkresPříbram
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby176 EX 01189/19-047
Začátek dražby18.05.2022 11:00
Konec dražby18.05.2022 12:00

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, JUDr. Josef Lavička
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

Vladimíra Pekárová
telefon: 354 415 211, mobil: 739001389
vladimira.pekarova@execheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 17:00
Středa08:00 - 17:00

Nejnižší podání9.733.334 Kč
Výsledná cena (odhadní)14.600.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota300.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010345/5500
Variabilní symbol0118919
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu samostatně stojícího rodinného domu č.p. 10 ve Vysokém Chlumci, spolu se stavbami stodoly a bloku garáží (skladů), příslušenstvím a pozemky. K nemovitým věcem náleží následující příslušenství: - vysoké laťkové oplocení, vrata a vrátka, vysoký zděný plot, jezírko, ovocné stromy, opěrné zídky a obrubníky, kanalizační šachta, přípojky IS.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°37'1.01"N 14°23'15.93"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.