Byt o velikosti 1+1 v obci Sokolov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 1/2022
Nejnižší podání 645.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 10
Počet podání 33

Nejvyšší podání

6e3f388b
950.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
6e3f388b 950.000 Kč 25.5.2022 11:25:55.810296
ad4bbf4a 935.000 Kč 25.5.2022 11:24:24.722841
6e3f388b 930.000 Kč 25.5.2022 11:19:32.211804
ad4bbf4a 925.000 Kč 25.5.2022 11:14:42.203585
6e3f388b 920.000 Kč 25.5.2022 11:10:03.146488
ad4bbf4a 915.000 Kč 25.5.2022 11:09:44.465981
6e3f388b 910.000 Kč 25.5.2022 11:04:47.795348
ad4bbf4a 905.000 Kč 25.5.2022 11:04:14.134619
6e3f388b 900.000 Kč 25.5.2022 11:03:06.543154
ad4bbf4a 885.000 Kč 25.5.2022 11:02:51.566666
6e3f388b 880.000 Kč 25.5.2022 11:02:29.318230
4ce2c472 860.000 Kč 25.5.2022 11:02:10.048968
ad4bbf4a 855.000 Kč 25.5.2022 11:00:56.004507
6e3f388b 850.000 Kč 25.5.2022 11:00:24.111140
ad4bbf4a 830.000 Kč 25.5.2022 11:00:03.342457
6e3f388b 825.000 Kč 25.5.2022 10:59:45.360698
ad4bbf4a 805.000 Kč 25.5.2022 10:58:40.091875
6e3f388b 800.000 Kč 25.5.2022 10:58:29.560438
ad4bbf4a 775.000 Kč 25.5.2022 10:58:11.635954
757699b6 770.000 Kč 25.5.2022 10:58:02.544324
6e3f388b 750.000 Kč 25.5.2022 10:57:53.276155
ad4bbf4a 730.000 Kč 25.5.2022 10:57:41.809599
6e3f388b 725.000 Kč 25.5.2022 10:57:30.740494
ad4bbf4a 705.000 Kč 25.5.2022 10:57:13.705171
6e3f388b 700.000 Kč 25.5.2022 10:57:03.405583
ad4bbf4a 680.000 Kč 25.5.2022 10:56:49.569237
6e3f388b 675.000 Kč 25.5.2022 10:56:38.170928
ad4bbf4a 670.000 Kč 25.5.2022 10:56:23.049418
6e3f388b 665.000 Kč 25.5.2022 10:56:03.758375
757699b6 660.000 Kč 25.5.2022 10:55:38.394446
ad4bbf4a 655.000 Kč 25.5.2022 10:36:43.951554
88cd665c 650.000 Kč 25.5.2022 10:34:37.011895
6e3f388b 645.000 Kč 25.5.2022 10:30:13.458163

KrajKarlovarský kraj
OkresSokolov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 1/2022
Začátek dražby25.05.2022 10:30
Konec dražby25.05.2022 11:00

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání645.000 Kč
Cena předmětu dražby860.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota190.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol12022
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

·        Bytová jednotka č. 1789/10 zapsaná na listu vlastnictví č. 5402, vymezená v budově č.p. 1789 zapsané na listu vlastnictví č. 4049, stojící na pozemku parc. č. 1492/126 zapsaném na listu vlastnictví č. 4049,

k ní náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 450/17544 na společných částech budovy č.p. 1789 (bytový dům) zapsané na listu vlastnictví č. 4049, příslušné k části obce Sokolov, stojící na pozemku parc. č. 1492/126 zapsaném na listu vlastnictví č. 4049,

k ní náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 450/17544 na pozemku parc. č. 1492/126 o výměře 256 m2, vedeném jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném na listu vlastnictví č. 4049,

 

jak jsou výše uvedené nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrálním pracovištěm Sokolov, v katastrálním území a v obci Sokolov, okres Sokolov.


Bytová jednotka č. 1789/10: je dispozice 1+1, nacházející se ve 2.nadzemním podlaží panelového objektu s celkem jedním podzemním a osmi nadzemními podlažími. Má plochou střechu, klempířské prvky jsou úplné, plechové, bleskosvod je instalován. Fasáda je zateplená, okna jsou dřevěná. Výtah se právě instaluje nový, schody jsou terasové. Vnitřní dveře jsou náplňové, podlahy z dlažby, laminátu a parket. WC je splachovací, koupelna se sprchovým koutem. Kuchyň je s linkou a sporákem. Vytápění je ústřední dálkové, vč. teplé vody. Objekt je napojen na kompletní infrastrukturu. Dům je cca 50 roků starý, po revitalizaci. Byt by modernizován před cca 7 roky. Stav bytu je zhoršený, údržba nedostatečná.


Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. termín dne 4.5.2022 ve 12:00 hodin
2. termín dne 9.5.2022 v 18:00 hodin
Místo prohlídky se stanovuje před bytovým domem č.p. 1789, (Švabinského 1789, 356 01 Sokolov), stavba stojí na pozemku parc. č. 1492/126 zapsaném na listu vlastnictví č. 4049, jak jsou výše uvedené nemovité věci zapsané za listu vlastnictví č. 5402 (byt) a listu vlastnictví č. 4049 (stavba a pozemek), v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrálním pracovištěm Sokolov, v katastrálním území a v obci Sokolov, okres Sokolov.
Informace: úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Švabinského 1789, Adresa, Sokolov, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.