Soubor movitých věcí: žebříky, plastová okna, TV, světla, kamery ad.

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 DD 6/22-73
Nejnižší podání 1.200 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 60
Počet podání 73

Nejvyšší podání

737d8975
7.001 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
737d8975 7.001 Kč 17.5.2022 11:03:40.098651
7e1c3015 6.900 Kč 17.5.2022 11:02:14.268743
737d8975 6.850 Kč 17.5.2022 10:59:06.809188
7e1c3015 6.800 Kč 17.5.2022 10:57:44.165297
737d8975 6.750 Kč 17.5.2022 10:55:25.279020
1b499d97 6.700 Kč 17.5.2022 10:53:24.921154
7e1c3015 6.650 Kč 17.5.2022 10:52:03.954409
737d8975 6.600 Kč 17.5.2022 10:49:57.669960
7e1c3015 6.550 Kč 17.5.2022 10:49:52.098443
737d8975 6.500 Kč 17.5.2022 10:49:39.766799
91b9e43f 6.450 Kč 17.5.2022 10:46:41.811568
7e1c3015 6.400 Kč 17.5.2022 10:45:50.516068
737d8975 6.350 Kč 17.5.2022 10:42:51.139931
91b9e43f 6.300 Kč 17.5.2022 10:40:31.551722
7db1f5d2 5.800 Kč 17.5.2022 10:40:12.852982
91b9e43f 5.750 Kč 17.5.2022 10:40:05.550985
737d8975 5.250 Kč 17.5.2022 10:39:46.804102
424133c1 5.200 Kč 17.5.2022 10:39:42.986303
91b9e43f 5.150 Kč 17.5.2022 10:39:19.512133
737d8975 5.050 Kč 17.5.2022 10:38:58.884147
ddff91e4 5.000 Kč 17.5.2022 10:37:43.294831
737d8975 4.950 Kč 17.5.2022 10:37:30.393417
424133c1 4.900 Kč 17.5.2022 10:37:23.852461
7e1c3015 4.850 Kč 17.5.2022 10:36:14.561362
424133c1 4.800 Kč 17.5.2022 10:35:46.956508
ddff91e4 4.750 Kč 17.5.2022 10:34:54.235863
424133c1 4.700 Kč 17.5.2022 10:34:44.017672
91b9e43f 4.650 Kč 17.5.2022 10:34:38.279150
424133c1 4.600 Kč 17.5.2022 10:33:20.784399
737d8975 4.550 Kč 17.5.2022 10:33:03.080771
59cc8919 4.500 Kč 17.5.2022 10:32:57.775803
ddff91e4 4.450 Kč 17.5.2022 10:32:52.167267
91b9e43f 4.400 Kč 17.5.2022 10:32:39.899718
7db1f5d2 4.200 Kč 17.5.2022 10:32:28.755998
424133c1 4.150 Kč 17.5.2022 10:32:03.741530
ddff91e4 4.100 Kč 17.5.2022 10:31:58.014634
1b499d97 4.050 Kč 17.5.2022 10:31:31.930244
424133c1 4.000 Kč 17.5.2022 10:31:23.056049
7e1c3015 3.950 Kč 17.5.2022 10:31:02.239793
91b9e43f 3.900 Kč 17.5.2022 10:30:28.606196
7e1c3015 3.850 Kč 17.5.2022 10:30:20.813037
737d8975 3.800 Kč 17.5.2022 10:30:02.761882
424133c1 3.750 Kč 17.5.2022 10:29:40.936964
5ea9e86e 3.700 Kč 17.5.2022 10:29:33.819188
91b9e43f 3.650 Kč 17.5.2022 10:28:11.499678
ddff91e4 3.450 Kč 17.5.2022 10:27:23.226802
737d8975 3.400 Kč 17.5.2022 10:27:04.619540
91b9e43f 3.350 Kč 17.5.2022 10:26:53.710647
7db1f5d2 3.150 Kč 17.5.2022 10:25:53.788400
91b9e43f 3.100 Kč 17.5.2022 10:25:47.152340
737d8975 2.800 Kč 17.5.2022 10:25:34.557119
ddff91e4 2.750 Kč 17.5.2022 10:24:55.533139
737d8975 2.700 Kč 17.5.2022 10:23:59.042012
91b9e43f 2.650 Kč 17.5.2022 10:21:08.727033
59cc8919 2.550 Kč 17.5.2022 10:17:44.737264
91b9e43f 2.500 Kč 17.5.2022 10:16:38.058763
59cc8919 2.150 Kč 17.5.2022 10:16:00.909712
91b9e43f 2.100 Kč 17.5.2022 10:14:42.560031
59cc8919 2.000 Kč 17.5.2022 10:13:37.012777
91b9e43f 1.950 Kč 17.5.2022 10:11:40.911098
59cc8919 1.850 Kč 17.5.2022 10:09:48.874898
91b9e43f 1.800 Kč 17.5.2022 10:09:25.312182
7db1f5d2 1.700 Kč 17.5.2022 10:08:22.221596
59cc8919 1.650 Kč 17.5.2022 10:07:52.906730
91b9e43f 1.600 Kč 17.5.2022 10:06:14.898531
34adeb07 1.550 Kč 17.5.2022 10:05:54.808340
922492a6 1.500 Kč 17.5.2022 10:05:46.871404
7db1f5d2 1.450 Kč 17.5.2022 10:05:27.652053
34adeb07 1.400 Kč 17.5.2022 10:04:27.846331
6e9e32f9 1.350 Kč 17.5.2022 10:04:23.933589
34adeb07 1.300 Kč 17.5.2022 10:04:19.672292
4fd5ee19 1.250 Kč 17.5.2022 10:04:16.021869
91b9e43f 1.200 Kč 17.5.2022 10:01:52.487120

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby030 DD 6/22-73
Začátek dražby17.05.2022 10:00
Konec dražby17.05.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání1.200 Kč
Výsledná cena (odhadní)3.600 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0622073, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou movitou věc, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 26.5.2022 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si draženou movitou věc bude dne 12.5.2022 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, osada, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.