Soubor movitých věcí: drtič HECHT, sekačka Mountfield

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 DD 6/22-74
Nejnižší podání 700 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 34
Počet podání 22

Nejvyšší podání

0790b9a2
3.100 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
0790b9a2 3.100 Kč 17.5.2022 10:32:22.520456
3e9cc152 3.050 Kč 17.5.2022 10:32:17.126955
0790b9a2 3.000 Kč 17.5.2022 10:31:41.744856
3e9cc152 2.950 Kč 17.5.2022 10:31:17.788954
0790b9a2 2.900 Kč 17.5.2022 10:30:17.948326
151ca90c 2.850 Kč 17.5.2022 10:29:55.409727
0790b9a2 2.800 Kč 17.5.2022 10:27:58.161994
3e9cc152 2.750 Kč 17.5.2022 10:27:44.282997
0790b9a2 2.700 Kč 17.5.2022 10:26:34.632843
3e9cc152 2.650 Kč 17.5.2022 10:25:33.054990
151ca90c 2.600 Kč 17.5.2022 10:24:39.535282
3e9cc152 2.550 Kč 17.5.2022 10:23:36.740798
27f3eaba 2.500 Kč 17.5.2022 10:13:36.190969
8b34053f 2.400 Kč 17.5.2022 10:11:50.404051
27f3eaba 2.350 Kč 17.5.2022 10:11:21.900392
0790b9a2 2.250 Kč 17.5.2022 10:09:39.547573
624485d0 1.250 Kč 17.5.2022 10:09:23.159131
27f3eaba 950 Kč 17.5.2022 10:08:53.131058
b1af95f7 850 Kč 17.5.2022 10:06:00.976205
27f3eaba 800 Kč 17.5.2022 10:03:15.631964
6d75fd22 750 Kč 17.5.2022 10:01:41.215660
27f3eaba 700 Kč 17.5.2022 10:00:22.033655

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby030 DD 6/22-74
Začátek dražby17.05.2022 10:00
Konec dražby17.05.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání700 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.100 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0622074, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou movitou věc, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to
v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 26.5.2022 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si draženou movitou věc bude dne 12.5.2022 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, osada, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.