Dražba trvalého travního porostu, k.ú. Vícemil, okr. Jindřichův Hradec

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 1791/16-194
Nejnižší podání 12.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 11
Počet podání 36

Nejvyšší podání

cfb4c012
49.659 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
cfb4c012 49.659 Kč 17.5.2022 10:52:10.531569
8264bcd5 48.659 Kč 17.5.2022 10:48:16.194008
cfb4c012 47.659 Kč 17.5.2022 10:44:05.266288
f9a11ea2 44.000 Kč 17.5.2022 10:44:00.466866
cfb4c012 43.000 Kč 17.5.2022 10:39:05.000788
f3fd060f 42.000 Kč 17.5.2022 10:37:32.417288
cfb4c012 41.000 Kč 17.5.2022 10:34:52.196810
f3fd060f 40.000 Kč 17.5.2022 10:32:28.493073
cfb4c012 39.000 Kč 17.5.2022 10:32:20.540371
f3fd060f 38.000 Kč 17.5.2022 10:30:13.771862
cfb4c012 37.000 Kč 17.5.2022 10:29:33.215614
f3fd060f 36.000 Kč 17.5.2022 10:29:04.017760
cfb4c012 35.000 Kč 17.5.2022 10:28:56.205495
f3fd060f 34.000 Kč 17.5.2022 10:27:13.294985
cfb4c012 33.000 Kč 17.5.2022 10:27:06.573390
f3fd060f 32.000 Kč 17.5.2022 10:26:41.393889
cfb4c012 31.000 Kč 17.5.2022 10:26:35.202107
f3fd060f 30.000 Kč 17.5.2022 10:26:22.942474
cfb4c012 29.000 Kč 17.5.2022 10:26:11.393884
cfb4c012 28.000 Kč 17.5.2022 10:24:19.701306
f3fd060f 27.000 Kč 17.5.2022 10:23:57.863060
ef7735ed 26.000 Kč 17.5.2022 10:23:46.915671
cfb4c012 25.000 Kč 17.5.2022 10:23:27.420382
f3fd060f 24.000 Kč 17.5.2022 10:20:38.133236
f9a11ea2 23.000 Kč 17.5.2022 10:15:08.224332
cfb4c012 22.000 Kč 17.5.2022 10:08:20.008523
49bd7d1b 21.000 Kč 17.5.2022 10:07:48.375933
f3fd060f 20.000 Kč 17.5.2022 10:07:02.529183
49bd7d1b 19.000 Kč 17.5.2022 10:06:49.638801
cfb4c012 18.000 Kč 17.5.2022 10:06:12.310901
f3fd060f 17.000 Kč 17.5.2022 10:05:34.789008
f9a11ea2 16.000 Kč 17.5.2022 10:01:49.757593
cfb4c012 15.000 Kč 17.5.2022 10:00:59.560942
f9a11ea2 14.000 Kč 17.5.2022 10:00:48.440693
ef7735ed 13.000 Kč 17.5.2022 10:00:30.188605
f9a11ea2 12.000 Kč 17.5.2022 10:00:23.138512

KrajJihočeský kraj
OkresJindřichův Hradec
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 1791/16-194
Začátek dražby17.05.2022 10:00
Konec dražby17.05.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání12.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)18.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0179116
Specifický symbol55+ jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Pozemek se nachází cca 120 m východně od okraje zastavěné části obce Vícemil. Jedná se o travnatý pozemek lichoběžníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako trvalý travní porost o výměře 629 m2. Pozemek je na jižní straně ohraničený nezpevněnou cestou. V době oceňování byl rovinný pozemek částečně využívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 791/1, který je ve vlastnictví České republiky.

 

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zemědělská.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Vícemil, Obec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.