Dražba bytové jednotky vymezené v rodinném domě č.p. 14, obec Kunčina, včetně zahrady

Do začátku dražby zbývá: 7 dnů 10 hodin 34 minut 56 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 EX 00291/21-077
Nejnižší podání 661.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajPardubický kraj
OkresSvitavy
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby143 EX 00291/21-077
Začátek dražby25.05.2022 10:00
Konec dražby25.05.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání661.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.322.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota60.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol0029121
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci, a to:

a) nemovitá věc:

- jednotka č.p./č. jednotky 14/1, způsob využití byt, vymezeno v: 

Budova: Kunčina, č.p. 14, rod.dům, LV 676, na parcele St. 53, LV 676;

Parcela: St. 53 zastavěná plocha a nádvoří,

zapsaná na listu vlastnictví č. 685 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrálního pracoviště Svitavy, pro obec Kunčina, katastrální území Kunčina,


b). id. spoluvlastnický podíl ve výši 4636/10000 na nemovité věci:

- pozemek parcela č. St. 53, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1288 m². Na pozemku stojí stavba: Kunčina, č.p. 14, rod.dům,

- stavba Kunčina, č.p. 14, rod.dům, na pozemku parc. č. St. 53,

zapsané na listu vlastnictví č. 676 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrálního pracoviště Svitavy, pro obec Kunčina, katastrální území Kunčina,

přičemž u budovy č.p. 14, se jedná pouze o společné části,


c) nemovitá věc:

- pozemek parcela č. 202/1, zahrada o výměře 1707 m²,

zapsaná na listu vlastnictví č. 677 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrálního pracoviště Svitavy, pro obec Kunčina, katastrální území Kunčina.


Příslušenství nemovitých věcí tvoří:

Venkovní úpravy – přípojka vody, kanalizace, plynu a elektrické energie.


Popis dražených nemovitých věcí:

Dražené nemovité věci se nachází v okrese Svitavy, v okrajové části zastavěného území obce Kunčina, cca 200 m od zastávky MHD bus „Kunčina, bytovky“. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů individuálního bydlení. Přístup a příjezd k nemovitým věcem je z pozemku parc.č. 5893, který je ve vlastnictví obce Kunčina. Přístup k pozemku parc.č. 202/1 je z pozemku parc.č. 2902/9, který je ve vlastnictví Pardubického kraje. V obci Kunčina je k dispozici rozšířená občanská vybavenost (ZŠ, MŠ, kulturní dům, obchod). Kompletní občanská vybavenost je k dispozici ve Svitavách, ve vzdálenosti cca 25 km od nemovité věci.


Bytová jednotka je situována v 1.NP rodinného domu vlevo.

Stavba domu je samostatně stojící, částečně podsklepená, s 1. NP a půdou pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou smíšené. Nosné obvodové konstrukce jsou zděné z cihel. Stropy jsou klenbové. Střecha je sedlová, se střešní krytinou z tašek a eternitu. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou vápenné.

V rodinném domě se nachází 2 bytové jednotky.

Dražená bytová jednotka má vnitřní omítky vápenné hladké. Okna jsou dřevěná dvojitá. Podlahy v obytných místnostech jsou betonové a krytiny PVC, v ostatních místnostech jsou keramické dlažby. Vnitřní keramické obklady jsou provedeny v koupelně. Interiérové dveře jsou osazeny hladké plné a prosklené. Vytápění bytu je ústřední, prostřednictvím kotle na tuhá paliva. Je proveden rozvod vody studené a teplé, zdrojem teplé vody je kotel ÚT – nefunkční. Vybavení kuchyně tvoří kuchyňská linka. Vybavení sanity tvoří vana a WC.

Byt je napojen na IS: voda a elektro. Odkanalizování je svedeno do žumpy.

Dle prohlášení vlastníka se jednotka skládá z: kuchyně (8,91 m²), pokojů (15,00 m², 13,32 m² a 21,56 m²), koupelny (3,41 m²), záchodu (1,36 m²), zádveří (3,04 m²), chodby (5,21 m²) a technické místnosti (15,41 m²).

Znalec při místním šetření zjistil, že obývací pokoj je k datu ocenění užíván jako garáž a technická místnost je užívána jako sklad (oba prostory mimo vlastní bytovou jednotku).

Jednotka je k datu ocenění o velikosti 2+1 s příslušenstvím.

Pozemek parc. č. St. 53 je ve funkčním celku se stavbou rodinného domu č.p. 14, součástmi a příslušenstvím. Pozemek je rovinatý a nachází se na něm rodinný dům č.p. 14, vedlejší stavba, trvalé porosty a venkovní úpravy (přípojky inženýrských sítí (elektro a kanalizace), zpevněné plochy, žumpa). Pozemek parc.č. 202/1 je rovinatý a nachází se na něm venkovní úpravy (oplocení, venkovní posezení), vedlejší stavby, přístavba rodinného domu č.p. 14 a trvalé porosty. Pozemek je v Územním plánu zařazen v plochách BV (plochy bydlení v rodinných domech – venkovské).

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Kunčina 14, Adresa, Kunčina, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.