Byt 4+1 v Ústí nad Labem, okr. Ústí nad Labem

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 10029/19-MB
Nejnižší podání 566.667 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajÚstecký kraj
OkresÚstí nad Labem
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 10029/19-MB
Začátek dražby31.05.2022 09:00
Konec dražby31.05.2022 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání566.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)850.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota150.000 Kč
Bankovní účet dražebníka303865204/0300
Variabilní symbol1002919
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu nemovité věci - jednotky č. 190/1 v budově č.p. 189, 190, příslušející k části obce Mojžíř, na pozemcích p.č. 318/17 a p.č. 318/18, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemkům v rozsahu 786/28432, vše zapsané na listu vlastnictví č. 456 a listu vlastnictví č. 262, vše v k.ú. Mojžíř, obec Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem, která se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem s osmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Jindřicha Plachty. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 318/89 a dále přes pozemek p.č. 318/56, které jsou ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem.

Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu.


Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven před více jak 35-ti lety.

Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 4+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je dle sdělení situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Dle sdělení uživatelky předmětu ocenění byla v roce 2010 provedena rozsáhlá rekonstrukce, při které bylo vyzděno nové bytové jádro, byla provedena oprava vnitřních omítek, byly položeny nové podlahové krytiny a obklady, byly osazeny nové interiérové dveře, byla provedena rekonstrukce rozvodů (elektro, vody, plynu) a byla provedena modernizace sociálního zázemí a kuchyně. V roce 2020 byla provedena výměna původních oken za nová. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako dobrá.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz. oznámení o přihlášených pohledávkách, jenž bude zveřejněno na úřední desce soudního exekutora po 1. kole dražby.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jindřicha Plachty 190, Adresa, Ústí nad Labem - Mojžíř, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.