Podíl na nebytových prostorech v Praze - Chodov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX12959/21
Nejnižší podání 30.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 18

Nejvyšší podání

b258afef
90.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
b258afef 90.000 Kč 29.6.2022 14:10:39.183084
f5df2b5b 81.000 Kč 29.6.2022 14:10:24.305238
b258afef 80.000 Kč 29.6.2022 14:07:53.141059
f5df2b5b 71.000 Kč 29.6.2022 14:07:21.253599
b258afef 70.000 Kč 29.6.2022 14:07:06.896355
f5df2b5b 61.000 Kč 29.6.2022 14:06:41.794663
b258afef 60.000 Kč 29.6.2022 14:06:18.287075
f5df2b5b 51.000 Kč 29.6.2022 14:06:04.448727
b258afef 50.000 Kč 29.6.2022 14:02:37.480611
f5df2b5b 43.667 Kč 29.6.2022 14:01:42.528074
b258afef 42.667 Kč 29.6.2022 13:59:26.685080
f5df2b5b 41.667 Kč 29.6.2022 13:58:48.961137
b258afef 40.667 Kč 29.6.2022 13:58:21.316216
215f3899 34.667 Kč 29.6.2022 13:57:37.581816
f5df2b5b 33.667 Kč 29.6.2022 13:55:17.601228
215f3899 32.667 Kč 29.6.2022 13:55:08.511986
f5df2b5b 31.667 Kč 29.6.2022 13:15:39.516510
b258afef 30.667 Kč 29.6.2022 13:03:25.851204

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX12959/21
Začátek dražby29.06.2022 13:00
Konec dražby29.06.2022 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání30.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)46.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota18.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1101295921
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je:

I) Jednotka č. 1407/36 - jiný nebytový prostor

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 4130/836357 nemovité věci - jednotky č. 1407/36, způsob využití jiný nebytový prostor, v budově č.p. 1407, 1408, 1409, 1410, příslušející k části obce Chodov, na pozemku p.č. 2751, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 2699/845838, vše zapsané na listu vlastnictví č. 15235 a listu vlastnictví č. 1855, vše v k.ú. Chodov, obec Praha, okres Hlavní město Praha, která se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, nepodsklepeného, typového, bytového domu celkem s třinácti a v části se čtrnácti nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Ke Kateřinkám. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemcích p.č. 2742 a p.č. 2752 a dále přes pozemky p.č. 2760/28, p.č. 2760/29, p.č. 2760/30, p.č. 2760/31, p.č. 2760/32, p.č. 2760/33 a p.č. 2760/95, vše ve vlastnictví Hlavního města Praha. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven před více jak 30-ti lety. V roce 2008 bylo provedeno částečné zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem a byla provedena rekonstrukce rozvodů. V roce 2012 byl pořízen nový výtah a byla provedena rekonstrukce elektrorozvodů a podlah společných prostor. V roce 2020 bylo provedeno částečné zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem a byly osazeny nové vchodové dveře do objektu. Dle doložených podkladových materiálů a místního šetření je jednotka užívána jako provozovna (výdejní místo eshopu). V roce 2020 byly osazeny nové vchodové dveře do jednotky a byla provedena výměna původních oken za nová.

II) Jednotka č. 1409/37 - jiný nebytový prostor

Dále se jedná o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 4130/836357 nemovité věci - jednotky č. 1409/37, způsob využití jiný nebytový prostor, v budově č.p. 1407, 1408, 1409, 1410, příslušející k části obce Chodov, na pozemku p.č. 2751, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 2740/845838, vše zapsané na listu vlastnictví č. 15235 a listu vlastnictví č. 1855, vše v k.ú. Chodov, obec Praha, okres Hlavní město Praha, která se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. Dle doložených podkladových materiálů a místního šetření je jednotka užívána ke skladovacím účelům. V roce 2020 byly osazeny nové vchodové dveře do jednotky a byla provedena výměna původních oken za nová.

III) Jednotka č. 1410/37 - jiný nebytový prostor

Dále se jedná o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 4130/836357 nemovité věci - jednotky č. 1410/37, způsob využití jiný nebytový prostor, v budově č.p. 1407, 1408,1409, 1410, příslušející k části obce Chodov, na pozemku p.č. 2751, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 2489/845838, vše zapsané na listu vlastnictví č. 15235 a listu vlastnictví č. 1855, vše v k.ú. Chodov, obec Praha, okres Hlavní město Praha, která se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. Dle doložených podkladových materiálů a místního šetření je jednotka užívána jako provozovna (sklad a výdejna potravin). V roce 2020 byly osazeny nové vchodové dveře do jednotky a byla provedena výměna původních oken za nová.

IV) Jednotka č. 1410/38 - jiný nebytový prostor

Dále se jedná o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 4130/836357 nemovité věci - jednotky č. 1410/38, způsob využití jiný nebytový prostor, v budově č.p. 1407, 1408, 1409, 1410, příslušející k části obce Chodov, na pozemku p.č. 2751, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem níže uvedeného domu a pozemku v rozsahu 1553/845838, vše zapsané na listu vlastnictví č. 15235 a listu vlastnictví č. 1855, vše v k.ú. Chodov, obec Praha, okres Hlavní město Praha, která se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. Dle doložených podkladových materiálů a místního šetření je jednotka užívána jako kolárna. V roce 2008 byla provedena výměna původních oken za nová.

203EX12959/21, www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Ke Kateřinkám 1407/9, Adresa, Praha 11 - Chodov, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.