Opakovaná dražba pozemků v obci Křepice, okres Strakonice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 03482/13-150
Nejnižší podání 46.500 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 6
Počet podání 16

Nejvyšší podání

07134871
77.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
07134871 77.000 Kč 22.6.2022 11:13:09.526042
8f53ca47 75.000 Kč 22.6.2022 11:08:15.844838
196005a8 72.500 Kč 22.6.2022 11:04:36.786435
fb19663c 70.500 Kč 22.6.2022 11:03:34.080013
196005a8 68.500 Kč 22.6.2022 11:00:23.635908
8f53ca47 66.500 Kč 22.6.2022 10:56:36.425335
196005a8 64.500 Kč 22.6.2022 10:52:06.550805
8f53ca47 62.500 Kč 22.6.2022 10:48:57.414999
196005a8 60.500 Kč 22.6.2022 10:45:05.797467
8f53ca47 58.500 Kč 22.6.2022 10:41:57.874187
196005a8 56.500 Kč 22.6.2022 10:37:54.791164
07134871 54.500 Kč 22.6.2022 10:34:35.600993
196005a8 52.500 Kč 22.6.2022 10:30:27.588311
07134871 50.500 Kč 22.6.2022 10:28:38.252253
196005a8 48.500 Kč 22.6.2022 10:18:36.241807
fa6818ce 46.500 Kč 22.6.2022 10:00:14.582182

KrajJihočeský kraj
OkresStrakonice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 03482/13-150
Začátek dražby22.06.2022 10:00
Konec dražby22.06.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání46.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)93.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0348213
Specifický symbol55 + jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

pozemky se nacházejí v severní zastavěné části obce Křepice. Jedná se o sousedící pozemky nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha o výměře 328 m2. Pozemky jsou ohraničené drátěným a dřevěným oplocením, jsou travnaté a rovinné. Na pozemcích se nacházejí dřevěné přístřešky. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 561, který je ve vlastnictví obce Stožice.


V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha smíšeného území - bydlení a podnikání.


Příslušenstvím oceňované nemovité věci je oplocení a přístřešky.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

část obce Křepice, Stožice, okres Strakonice, Jihočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.