Podíl 1/3 pozemky v obci Malé Svatoňovice, okr. Trutnov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 5779/17-KH
Nejnižší podání 16.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 4
Počet podání 26

Nejvyšší podání

a03abc08
45.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
a03abc08 45.667 Kč 21.6.2022 10:01:10.752518
cb7b8dc1 44.667 Kč 21.6.2022 10:00:50.742872
a03abc08 43.667 Kč 21.6.2022 9:58:40.585674
cb7b8dc1 42.667 Kč 21.6.2022 9:58:30.902523
a03abc08 41.667 Kč 21.6.2022 9:55:17.739420
cb7b8dc1 40.667 Kč 21.6.2022 9:53:57.754304
a03abc08 39.667 Kč 21.6.2022 9:52:00.337285
cb7b8dc1 38.667 Kč 21.6.2022 9:51:47.340518
a03abc08 37.667 Kč 21.6.2022 9:48:42.987440
cb7b8dc1 36.667 Kč 21.6.2022 9:48:31.593640
a03abc08 35.667 Kč 21.6.2022 9:46:19.188433
cb7b8dc1 33.667 Kč 21.6.2022 9:42:18.633772
a03abc08 32.667 Kč 21.6.2022 9:39:59.070210
cb7b8dc1 31.667 Kč 21.6.2022 9:39:38.193643
a03abc08 30.667 Kč 21.6.2022 9:35:48.926427
5610e6e3 29.667 Kč 21.6.2022 9:35:38.348695
cb7b8dc1 28.667 Kč 21.6.2022 9:35:34.749963
a03abc08 27.667 Kč 21.6.2022 9:32:21.305004
5610e6e3 26.667 Kč 21.6.2022 9:32:09.634607
a03abc08 25.667 Kč 21.6.2022 9:30:04.892841
5610e6e3 21.667 Kč 21.6.2022 9:28:10.150072
a03abc08 20.667 Kč 21.6.2022 9:26:05.659458
cb7b8dc1 19.667 Kč 21.6.2022 9:25:47.867701
a03abc08 18.667 Kč 21.6.2022 9:15:58.187837
cb7b8dc1 17.667 Kč 21.6.2022 9:13:58.817885
a03abc08 16.667 Kč 21.6.2022 9:00:18.535829

KrajKrálovéhradecký kraj
OkresTrutnov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 5779/17-KH
Začátek dražby21.06.2022 09:00
Konec dražby21.06.2022 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Kamil Hladký

k.hladky@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání16.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)25.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka307510275/0300
Variabilní symbol577917
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 431/3 - ostatní plocha a pozemku p.č. 482/5 - ostatní plocha, vše v k.ú. Malé Svatoňovice, obec Malé Svatoňovice, okres Trutnov, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Malé Svatoňovice. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém až sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 482/7, který je ve vlastnictví České republiky a na pozemku p.č. 482/6 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Malé Svatoňovice, Nádražní 105, 54234 Malé Svatoňovice. Dle platného územního plánu obce Malé Svatoňovice jsou pozemky zahrnuty v plochách jako: „DS - plochy dopravní infrastruktury - silniční doprava“.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Malé Svatoňovice, Obec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.