Dražba podílu 2/3 na pozemku, Černošice, okr. Praha-západ

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 129 EX 2134/20-40
Nejnižší podání 112.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 5

Nejvyšší podání

0b08f1d6
116.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
0b08f1d6 116.000 Kč 8.6.2022 14:31:50.756900
c53cdf1d 115.000 Kč 8.6.2022 14:31:40.754896
0b08f1d6 114.000 Kč 8.6.2022 14:28:06.636261
c53cdf1d 113.000 Kč 8.6.2022 14:22:54.116649
0b08f1d6 112.000 Kč 8.6.2022 14:00:30.093044

KrajStředočeský kraj
OkresPraha-západ
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby129 EX 2134/20-40
Začátek dražby08.06.2022 14:00
Konec dražby08.06.2022 14:30

Dražebník

Exekutorský úřad Chrudim, Petr Jaroš, Mgr.
Škroupova 150, 537 01 Chrudim

Kontaktní osoba

Mgr. František Kotík
mobil: 774 622 103
kotik@exekucejaros.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 15:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 14:00

Nejnižší podání112.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)168.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota12.000 Kč
Bankovní účet dražebníka205176843/0600
Variabilní symbol21342040
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Oceňovaný pozemek se nachází v západní zastavěné části města Černošice. Jedná se o travnatý pozemek úzkého pásu. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako ostatní plocha o výměře 115 m2. Pozemek je na severovýchodní straně ohraničený drátěným oplocením. Travnatý pozemek je využívaný jako cesta pro pěší. Je svažitý k severozápadní straně. V době oceňování byl pozemek využívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta určená pro pěší nacházející se na pozemku parc. č. 864/2, který je ve vlastnictví města Černošice.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Černošice, Město, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.