Dražba RD v obci Pačlavice okres Kroměříž

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 180 EX 3864/21-178
Nejnižší podání 486.667 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 6
Počet podání 26

Nejvyšší podání

191a42f9
904.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
191a42f9 904.000 Kč 23.6.2022 11:46:20.610772
6f49e3ee 864.000 Kč 23.6.2022 11:44:55.899961
191a42f9 854.000 Kč 23.6.2022 11:40:37.181747
6f49e3ee 824.000 Kč 23.6.2022 11:39:40.877743
191a42f9 814.000 Kč 23.6.2022 11:39:20.092956
6f49e3ee 791.000 Kč 23.6.2022 11:38:54.698658
191a42f9 781.000 Kč 23.6.2022 11:38:41.730658
6f49e3ee 771.000 Kč 23.6.2022 11:36:47.821362
191a42f9 761.000 Kč 23.6.2022 11:32:04.940720
6f49e3ee 751.000 Kč 23.6.2022 11:30:53.548398
191a42f9 741.000 Kč 23.6.2022 11:30:45.753478
6f49e3ee 731.000 Kč 23.6.2022 11:30:12.500337
191a42f9 721.000 Kč 23.6.2022 11:29:47.010299
6f49e3ee 711.000 Kč 23.6.2022 11:29:29.330953
191a42f9 701.000 Kč 23.6.2022 11:29:22.902306
6f49e3ee 670.000 Kč 23.6.2022 11:29:01.802151
191a42f9 660.000 Kč 23.6.2022 11:28:53.643118
6f49e3ee 650.000 Kč 23.6.2022 11:28:08.491683
191a42f9 640.000 Kč 23.6.2022 11:28:01.542868
6f49e3ee 618.000 Kč 23.6.2022 11:27:23.804700
191a42f9 608.000 Kč 23.6.2022 11:27:15.592328
6f49e3ee 566.667 Kč 23.6.2022 11:26:08.011365
191a42f9 556.667 Kč 23.6.2022 11:25:52.912565
6f49e3ee 546.667 Kč 23.6.2022 11:24:30.286405
db7b9533 496.667 Kč 23.6.2022 11:22:48.056262
191a42f9 486.667 Kč 23.6.2022 11:14:18.717390

KrajZlínský kraj
OkresKroměříž
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby180 EX 3864/21-178
Začátek dražby23.06.2022 10:00
Konec dražby23.06.2022 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 6, Mgr. Zuzana Grosamová
Evropská 2588/33A, 160 00 Praha 6

Kontaktní osoba

Petr Šimeček
mobil: 606 710 393
petr.simecek@exekutorsky-urad.cz


Nejnižší podání486.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)730.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota120.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4602590237/0100
Variabilní symbol38642166
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu nepodsklepeného RD ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Pačlavice, místní části Lhota, v řadové zástavbě. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°14'35.92"N 17°9'4.83"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.