Stavba technického vybavení včetně pozemků v Děčíně

Do začátku dražby zbývá: 27 dnů 11 hodin 11 minut 32 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 EX 5355/19-291
Nejnižší podání 1.170.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajÚstecký kraj
OkresDěčín
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby204 EX 5355/19-291
Začátek dražby14.06.2022 10:00
Konec dražby14.06.2022 11:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání1.170.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.755.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota120.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol535519
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je stavba technického vybavení včetně pozemku a přilehlého pozemku, které se nacházejí ve městě Děčín. Jedná se o jednopodlažní zděnou stavbu s rovnou střechou, v dobrém technickém stavu, s tím, že na objektu aktuálně probíhá rekonstrukce. Stavba se nachází v severovýchodní části města Děčín, v městské části Děčín II – Nové město, v ulici s bytovými a rodinnými domy. Stavba leží 200 m od nejbližší autobusové zastávky, ve stejné vzdálenosti se nachází i obchod, škola a další občanská vybavenost. Pozemek, který stavbu obklopuje ze všech stran, je svažitý, s neudržovaným travním porostem, vzrostlými tújemi a stromy. Celý pozemek je oplocen plotem z ocelových sloupků a pletivovou výplní, místy doplněn o stínící tkaninu. Bližší informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Na nemovité věci váznou věcná břemena, která prodejem v dražbě nezaniknou, a to: právo uložení vedení teplovodní přípojky a právo vstupu v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí, s oprávněním pro TERMO Děčín a.s., IČ: 64050882, sídlem Oblouková 958/25, Děčín I-Děčín, 40502, a s povinností k pozemku parc. č. 961/3, které bylo do katastru nemovitostí zapsáno na základě listiny: Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 17. 10. 2008, s právními účinky vkladu práva ke dni 20. 10. 2008 (V-3885/2008-502). Jiná věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem v dražbě nezaniknou, soudnímu exekutorovi nebyla oznámena a ani mu nejsou jinak známá.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Riegrova 311/61, Adresa, Děčín II-Nové Město, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.