Dražba zahrady k.ú. Brněnské Ivanovice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 169EX 5529/18-158
Nejnižší podání 514.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 11

Nejvyšší podání

9f3c16b7
704.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
9f3c16b7 704.000 Kč 23.6.2022 9:30:13.585476
bb0218ac 699.000 Kč 23.6.2022 9:29:59.730642
9f3c16b7 664.000 Kč 23.6.2022 9:28:37.206434
bb0218ac 659.000 Kč 23.6.2022 9:28:25.498608
9f3c16b7 559.000 Kč 23.6.2022 9:28:15.655713
bb0218ac 554.000 Kč 23.6.2022 9:27:50.526540
9f3c16b7 549.000 Kč 23.6.2022 9:27:40.992607
bb0218ac 544.000 Kč 23.6.2022 9:27:16.228159
9f3c16b7 539.000 Kč 23.6.2022 8:55:41.343595
bb0218ac 534.000 Kč 23.6.2022 8:49:30.286611
9f3c16b7 514.000 Kč 23.6.2022 8:30:58.809596

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby169EX 5529/18-158
Začátek dražby23.06.2022 08:30
Konec dražby23.06.2022 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - město, Lucie Valentová, Mgr.
Cejl 494/25, 602 00 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Jakub Vymětalík
telefon: +420 545 214 443, mobil: +420 775 169 136
podatelna@exekutor-brno.eu

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Středa08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání514.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)771.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota150.000 Kč
Bankovní účet dražebníka246132257/0300
Variabilní symbol5529185555
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu zahrady 420m2 parc. č. 804/2, která se nachází v jižní části Brna – Brněnské Ivanovice. Pozemek je rovinatý až mírně svažitý, oplocený a zarostlý neudržovaným náletovým porostem. Nachází se tu starší ovocné stromy. V západní části pozemku se nachází rozestavěná zeď a jímka v zemi. Pravděpodobně zde byl v minulosti záměr postavit rekreační objekt. Západní část pozemku o výměře cca 65 m2 je dle platného územní plánu navržena jako plocha bydlení, zbytek pak jako plocha krajinné zeleně. Pozemek tedy může sloužit jako zahrada s možností výstavby malého objektu.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°8'54.02"N 16°39'16.48"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.