Tankovací zařízení typ: MINITANK 03/11

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 099 EX 2783/04-21
Nejnižší podání 10.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

0d8bd77c
10.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
0d8bd77c 10.000 Kč 23.6.2022 11:02:10.207740

KrajPlzeňský kraj
OkresPlzeň-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby099 EX 2783/04-21
Začátek dražby23.06.2022 11:00
Konec dražby23.06.2022 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání10.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)30.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota3.000 Kč
Bankovní účet dražebníka27-9183490217/0100
Variabilní symbol278304
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Tankovací zařízení typ: MINITANK – 03/11, výrobce: Quitec, spol. s r.o. další specifikace z typového štítku: 230 V, 50Hz, 300mA, včetně tankovací hadice, tankovací pistole, flasch card readeru, s příslušenstvím (dosud nepoužité)


Termín prohlídky

  • Od 20.06.2022 12:00 do 20.06.2022 12:15

20.6.2022 od 12:00h. do 20.6.2022 od 12:15h. na adrese Plzeň, Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Plzeň, Statutární město, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.