Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti 1/10 na nemovitých věcech v Raspenavě

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 150 EXD 1/22-5
Nejnižší podání 226.666 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 4
Počet podání 22

Nejvyšší podání

9ac05c5d
336.666 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
9ac05c5d [priorita 1] 336.666 Kč 14.6.2022 9:24:00.444732
25ddd3d8 336.666 Kč 14.6.2022 9:23:45.685286
9ac05c5d [priorita 1] 326.666 Kč 14.6.2022 9:20:29.532651
25ddd3d8 326.666 Kč 14.6.2022 9:20:14.998802
9ac05c5d [priorita 1] 316.666 Kč 14.6.2022 9:18:05.184330
25ddd3d8 316.666 Kč 14.6.2022 9:17:39.452615
5ffd0913 306.666 Kč 14.6.2022 9:17:29.713427
9ac05c5d [priorita 1] 296.666 Kč 14.6.2022 9:17:23.839773
25ddd3d8 296.666 Kč 14.6.2022 9:17:15.167809
9ac05c5d [priorita 1] 286.666 Kč 14.6.2022 9:15:57.376733
25ddd3d8 286.666 Kč 14.6.2022 9:15:42.133891
9ac05c5d [priorita 1] 276.666 Kč 14.6.2022 9:12:59.977427
25ddd3d8 276.666 Kč 14.6.2022 9:12:08.849168
9ac05c5d [priorita 1] 266.666 Kč 14.6.2022 9:11:47.577202
25ddd3d8 266.666 Kč 14.6.2022 9:10:08.282354
9ac05c5d [priorita 1] 256.666 Kč 14.6.2022 9:09:07.895831
25ddd3d8 256.666 Kč 14.6.2022 9:07:12.912402
9ac05c5d [priorita 1] 246.666 Kč 14.6.2022 9:02:49.134524
25ddd3d8 246.666 Kč 14.6.2022 9:02:10.950525
9ac05c5d [priorita 1] 236.666 Kč 14.6.2022 9:00:41.401531
25ddd3d8 236.666 Kč 14.6.2022 9:00:20.416311
9ac05c5d [priorita 1] 226.666 Kč 14.6.2022 9:00:08.052845

KrajLiberecký kraj
OkresLiberec
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby150 EXD 1/22-5
Začátek dražby14.06.2022 09:00
Konec dražby14.06.2022 09:15

Dražebník

Exekutorský úřad Kladno, Kučera Petr, JUDr. Ing.
nám. Starosty Pavla 5, 272 01 Kladno

Kontaktní osoba

Mgr. Karla Jetmarová
telefon: +420 314 004 557,
karla.jetmarova@eukladno.cz

Úřední hodiny

Pondělí10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Úterý10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Středa10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Čtvrtek10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Pátek10:00 - 11:3013:30 - 15:00

Nejnižší podání226.666 Kč
Výsledná cena (odhadní)340.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota25.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-7561840247/0100
Variabilní symbol999122
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl 1/10 na pozemcích p. č. 1136/3, p. č. 1136/4, p. č. 1136/9 (součástí je stavba č. p. 119), p. č. 1136/10 v k. ú. Raspenava LV 325 zapsaný pod položkou č. 2 soupisu majetkové podstaty č. 2 ze dne 23. 3. 2022, který je zveřejněn v insolvenčním rejstříku na č. dok. KSLB 76 INS 6713 / 2021-B-8.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Jana Šedová


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Raspenava, Město, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.