ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům se zahradou, podíl 7/64, obec Lhotsko, okres Zlín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 081 EX 17050 / 08 - 348
Nejnižší podání 35.000 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 7
Počet podání 17

Nejvyšší podání

fcfa2ace
69.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
fcfa2ace 69.000 Kč 23.6.2022 9:57:41.124319
017622c6 67.000 Kč 23.6.2022 9:53:51.986791
3a7e7421 65.000 Kč 23.6.2022 9:52:14.431237
fcfa2ace 63.000 Kč 23.6.2022 9:51:58.490686
017622c6 61.000 Kč 23.6.2022 9:49:24.952293
3a7e7421 59.000 Kč 23.6.2022 9:45:57.686313
017622c6 57.000 Kč 23.6.2022 9:43:09.543785
3a7e7421 55.000 Kč 23.6.2022 9:41:45.459084
2c2a1932 53.000 Kč 23.6.2022 9:34:03.444568
af53d448 49.000 Kč 23.6.2022 9:33:40.028020
2c2a1932 47.000 Kč 23.6.2022 9:33:33.166777
af53d448 45.000 Kč 23.6.2022 9:31:46.058132
2c2a1932 43.000 Kč 23.6.2022 9:31:37.560370
af53d448 41.000 Kč 23.6.2022 9:31:30.575319
48fbc0f5 39.000 Kč 23.6.2022 9:31:23.844446
af53d448 37.000 Kč 23.6.2022 9:31:12.031805
48fbc0f5 35.000 Kč 23.6.2022 9:31:02.747420

KrajZlínský kraj
OkresZlín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby081 EX 17050 / 08 - 348
Začátek dražby23.06.2022 09:30
Konec dražby23.06.2022 09:45

Dražebník

Exekutorský úřad Praha – východ, JUDr. Marcel Smékal
Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Mgr. Veronika Mrízová
telefon: 236034048,
mrizova@exsmekal.cz


Nejnižší podání35.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)70.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka51-1014430217/0100
Variabilní symbol111705008
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 7/64 k nemovitým věcem, sestávající z pozemku p.č. 297 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 98 m2, jehož součástí je stavba: Lhotsko, č.p. 33, rod.dům (stavba stojí na pozemku p.č. 297), a dále pozemku p.č. 298 – zahrada o výměře 289 m2, vše na listu vlastnictví  79 v k.ú. Lhotsko, obec Lhotsko, okres Zlín.

 

Jedná se o zděný, přízemní, částečně podsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka a je situovaný v zastavěné, centrální části obce Lhotsko jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 299/1 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 299/7 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví státu.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, vlastní studnu, septik. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle účastníka místního šetření cca 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2007 byla provedena výměna části oken za plastové. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Lhotsko 33, Adresa, Lhotsko, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.