id. 1/6 rekreační chaty ve Veverské Bítýšce, okr. Brno - venkov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 25274/14- MB
Nejnižší podání 100.000 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 1

Nejvyšší podání

d0452dbd
100.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
d0452dbd 100.000 Kč 28.6.2022 9:00:04.550794

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 25274/14- MB
Začátek dražby28.06.2022 09:00
Konec dražby28.06.2022 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání100.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)150.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota40.000 Kč
Bankovní účet dražebníka307510275/0300
Variabilní symbol2527414
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o samostatně stojící rekreační objekt pravidelného půdorysného tvaru, s jedním nadzemním

podlažím a půdou pod sedlovou střechou.

Stavebně konstrukční charakteristika:

Základové konstrukce jsou betonové, svislé nosné konstrukce jsou dřevěné, stropy jsou rovné, krov je

dřevěný, střecha je pultová, krytina je ve standardním provedení, fasáda je s nátěrem, klempířské konstrukce

jsou pozinkované. Okna jsou dřevěná s okenicemi, dveře jsou dřevěné. Podlahy jsou pravděpodobně prkenné.

Vytápění je pravděpodobně na tuhá paliva, je pravděpodobně provedeno napojení na elektroinstalaci,

pravděpodobně vlastní zdroj vody. Hygienické vybavení pravděpodobně tvoří suché WC, ostatní vybavení:

standardního charakteru.

Dispoziční řešení:

Vzhledem k nepřístupnosti objektu se nepodařilo zjistit přesné dispoziční řešení.

Stáří a opotřebení:

Dle získaných informací pochází původní rekreační objekt z roku 1975. Současný stavebně technický stav

objektu se jeví jako průměrný, údržba se jeví jako mírně zanedbaná (provedeno vizuální prohlídkou).

Příslušenství

Příslušenství rodinného domu nebylo zjištěno.

Popis pozemků

Jedná se o pozemky zapsané v Katastru nemovitostí na LV č. 321. Pozemek parc.č. 2132 je zastavěn

objektem rodinné rekreace č.e. 12, pozemek parc.č. 2134 tvoří zahradu kolem chaty s vedlejší stavbou.

Pozemky jsou rovinaté, přístupné po nezpevněné komunikaci.

Příslušenství pozemků

Příslušenství pozemku nebylo zjištěno.

Součástí pozemků

Součástí pozemků jsou:

Drobná vedlejší stavba

Jedno o stavbu nacházející se za chatou s pultovou střechou, nosná konstrukce je dřevěná, krytinu tvoří vlnitý

eternit, okna a dveře jsou dřevěné, stavebně technický stav je průměrný, údržba je zanedbaná.

Venkovní úpravy

Jedná se zejména o zpevněné plochy, oplocení a přípojky inženýrských sítí.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz. oznámení o přihlášených pohledávkách, jenž bude zveřejněno na úřední desce soudního exekutora po 1. kole dražby.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Veverská Bítýška ev. č. 12, Adresa, Veverská Bítýška, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.