ZEPTER - SVÁŘEČKA FOLII S PUM, FOLIE - NOVÉ, V ORIGINÁLNÍM BALENÍ!!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 1376/05-304
Nejnižší podání 1.790 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 6
Počet podání 27

Nejvyšší podání

e1555664
3.090 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
e1555664 3.090 Kč 21.6.2022 11:52:45.763253
d6380f26 3.040 Kč 21.6.2022 11:52:21.106561
e1555664 2.990 Kč 21.6.2022 11:48:47.107917
d6380f26 2.940 Kč 21.6.2022 11:43:52.024971
e1555664 2.890 Kč 21.6.2022 11:41:27.514465
d6380f26 2.840 Kč 21.6.2022 11:37:17.623360
e1555664 2.790 Kč 21.6.2022 11:35:35.390562
d6380f26 2.740 Kč 21.6.2022 11:33:30.852118
e1555664 2.690 Kč 21.6.2022 11:33:20.422016
d6380f26 2.640 Kč 21.6.2022 11:31:19.642654
e1555664 2.590 Kč 21.6.2022 11:28:30.675787
d6380f26 2.540 Kč 21.6.2022 11:26:19.647622
e1555664 2.490 Kč 21.6.2022 11:24:12.244543
d6380f26 2.440 Kč 21.6.2022 11:22:19.864795
e1555664 2.390 Kč 21.6.2022 11:20:03.889184
d6380f26 2.340 Kč 21.6.2022 11:17:49.861630
e1555664 2.290 Kč 21.6.2022 11:17:14.597669
d6380f26 2.240 Kč 21.6.2022 11:17:01.261967
e1555664 2.190 Kč 21.6.2022 11:13:00.417946
d6380f26 2.140 Kč 21.6.2022 11:10:21.345239
e1555664 2.090 Kč 21.6.2022 11:06:13.846324
d6380f26 2.040 Kč 21.6.2022 11:04:10.881337
e1555664 1.990 Kč 21.6.2022 11:01:11.998587
290f298e 1.940 Kč 21.6.2022 10:59:34.142861
e1555664 1.890 Kč 21.6.2022 10:56:06.712878
d6380f26 1.840 Kč 21.6.2022 10:54:52.054241
e1555664 1.790 Kč 21.6.2022 10:34:13.294162

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 1376/05-304
Začátek dražby21.06.2022 10:30
Konec dražby21.06.2022 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání1.790 Kč
Výsledná cena (odhadní)5.370 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0501376304, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 30.6.2022 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 16.6.2022 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, osada, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.