Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 na nemovité věci, k.ú. Polná, okr. Jihlava

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 14149/14-072
Nejnižší podání 34.000 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 6
Počet podání 35

Nejvyšší podání

3b5dd091
74.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
3b5dd091 [priorita 1] 74.000 Kč 28.6.2022 10:48:42.143214
744fd011 74.000 Kč 28.6.2022 10:45:36.148410
3b5dd091 [priorita 1] 72.000 Kč 28.6.2022 10:43:48.230066
b877359c 72.000 Kč 28.6.2022 10:39:36.147126
3b5dd091 [priorita 1] 70.000 Kč 28.6.2022 10:39:16.424683
b877359c 70.000 Kč 28.6.2022 10:38:00.312586
3b5dd091 [priorita 1] 68.000 Kč 28.6.2022 10:37:54.130658
b877359c 68.000 Kč 28.6.2022 10:36:45.261205
d551e103 66.000 Kč 28.6.2022 10:36:31.113939
b877359c 64.000 Kč 28.6.2022 10:36:15.811161
3b5dd091 [priorita 1] 62.000 Kč 28.6.2022 10:36:06.865923
b877359c 62.000 Kč 28.6.2022 10:32:05.293131
3b5dd091 [priorita 1] 60.000 Kč 28.6.2022 10:31:33.975563
b877359c 60.000 Kč 28.6.2022 10:31:21.905144
3b5dd091 [priorita 1] 58.000 Kč 28.6.2022 10:31:12.711450
b877359c 58.000 Kč 28.6.2022 10:31:07.375804
3b5dd091 [priorita 1] 56.000 Kč 28.6.2022 10:31:00.832565
b877359c 56.000 Kč 28.6.2022 10:30:54.241280
3b5dd091 [priorita 1] 54.000 Kč 28.6.2022 10:30:23.041214
89d6c88e 54.000 Kč 28.6.2022 10:29:58.323950
3b5dd091 [priorita 1] 52.000 Kč 28.6.2022 10:29:07.657065
b877359c 52.000 Kč 28.6.2022 10:26:58.997653
89d6c88e 50.000 Kč 28.6.2022 10:25:14.017817
3b5dd091 [priorita 1] 48.000 Kč 28.6.2022 10:25:04.063065
89d6c88e 48.000 Kč 28.6.2022 10:22:21.679147
b877359c 46.000 Kč 28.6.2022 10:14:57.165959
89d6c88e 44.000 Kč 28.6.2022 10:13:47.586447
b877359c 42.000 Kč 28.6.2022 10:12:02.782173
3b5dd091 [priorita 1] 40.000 Kč 28.6.2022 10:10:10.468621
89d6c88e 40.000 Kč 28.6.2022 10:09:23.821931
b877359c 38.000 Kč 28.6.2022 10:09:05.638349
3b5dd091 [priorita 1] 36.000 Kč 28.6.2022 10:07:19.913815
89d6c88e 36.000 Kč 28.6.2022 10:06:07.891359
3b5dd091 [priorita 1] 34.000 Kč 28.6.2022 10:00:45.031794
b877359c 34.000 Kč 28.6.2022 10:00:15.556870

KrajVysočina
OkresJihlava
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 14149/14-072
Začátek dražby28.06.2022 10:00
Konec dražby28.06.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání34.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)51.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol1414914
Specifický symbol55+ jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

nařizuje se dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 na nemovité věci, zapsané na LV 1178, k.ú. Polná, okr. Jihlava o celkové rozloze 9567 m2.

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Resslova, Ulice, Polná, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.