Dražba RD v obci Jihlava okres Bedřichov u Jihlavy

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 189 EX 4271/21-25
Nejnižší podání 4.600.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 6
Počet podání 35

Nejvyšší podání

5c2cfaa9
6.530.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
5c2cfaa9 6.530.000 Kč 22.6.2022 10:56:49.131487
4a68dda6 6.410.000 Kč 22.6.2022 10:55:46.799127
5c2cfaa9 6.400.000 Kč 22.6.2022 10:50:51.757573
4a68dda6 6.310.000 Kč 22.6.2022 10:50:01.613880
5c2cfaa9 6.300.000 Kč 22.6.2022 10:45:08.905461
4a68dda6 6.210.000 Kč 22.6.2022 10:44:43.128515
5c2cfaa9 6.200.000 Kč 22.6.2022 10:39:47.005532
4a68dda6 6.020.000 Kč 22.6.2022 10:39:24.992915
5c2cfaa9 6.010.000 Kč 22.6.2022 10:34:28.734298
4a68dda6 5.890.000 Kč 22.6.2022 10:34:00.691356
5c2cfaa9 5.800.000 Kč 22.6.2022 10:32:06.814329
4a68dda6 5.660.000 Kč 22.6.2022 10:31:39.115454
5c2cfaa9 5.650.000 Kč 22.6.2022 10:26:45.057411
29b0f154 5.550.000 Kč 22.6.2022 10:26:11.144333
5c2cfaa9 5.500.000 Kč 22.6.2022 10:24:59.059806
4a68dda6 5.410.000 Kč 22.6.2022 10:24:35.329168
5c2cfaa9 5.400.000 Kč 22.6.2022 10:20:56.539276
29b0f154 5.300.000 Kč 22.6.2022 10:18:52.898429
5c2cfaa9 5.200.000 Kč 22.6.2022 10:17:55.645454
29b0f154 5.100.000 Kč 22.6.2022 10:16:33.523920
5c2cfaa9 5.000.000 Kč 22.6.2022 10:16:17.949878
13f23e8d 4.910.000 Kč 22.6.2022 10:15:45.550143
5c2cfaa9 4.900.000 Kč 22.6.2022 10:15:14.166027
51636993 4.820.000 Kč 22.6.2022 10:14:25.023285
13f23e8d 4.810.000 Kč 22.6.2022 10:14:17.016358
5c2cfaa9 4.800.000 Kč 22.6.2022 10:13:37.599911
13f23e8d 4.710.000 Kč 22.6.2022 10:13:20.752171
5c2cfaa9 4.700.000 Kč 22.6.2022 10:12:54.599852
13f23e8d 4.660.000 Kč 22.6.2022 10:11:34.719227
20480b06 4.650.000 Kč 22.6.2022 10:11:13.420511
13f23e8d 4.640.000 Kč 22.6.2022 10:10:34.036605
5c2cfaa9 4.630.000 Kč 22.6.2022 10:10:20.304577
13f23e8d 4.620.000 Kč 22.6.2022 10:09:04.221215
5c2cfaa9 4.610.000 Kč 22.6.2022 10:08:50.713176
4a68dda6 4.600.000 Kč 22.6.2022 10:01:07.812827

KrajVysočina
OkresJihlava
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby189 EX 4271/21-25
Začátek dražby22.06.2022 10:00
Konec dražby22.06.2022 10:15

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan
Školská 38, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba

JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan
telefon: +420 277 277 920,
leskovjan@eupraha4.cz
Soudní exekutor

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 12:0013:00 - 17:00
Středa09:00 - 12:0013:00 - 17:00

Nejnižší podání4.600.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)6.900.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota400.000 Kč
Bankovní účet dražebníka304525842/0300
Variabilní symbol427121
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu dvougeneračního RD který je vnitřní řadový dispozice 1+1 a 4+1 s garáží v suterénu (započitatelná obytná plocha 173 m2 + garáž), je podsklepený, tři nadzemní podlaží. V suterénu je garáž a technické a skladové prostory, v 1.NP byt 1+1 s koupelnou a WC, ve 2. a 3.NP pak byt 4+1 s koupelnou a WC v každém patře. Jedná se o zděnou stavbu z počátku 80. let minulého století, stav i vybavení domu uvažuji standardní odpovídající běžnému užívání.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1/ Okresní správa sociálního zabezpečení Jihlava, přihlásila pohledávku ve výši 14.977,- Kč, přičemž žádá o to, aby pohledávka ve výši 14.477,- Kč byla zařazena v souladu s § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do 4. skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den vzniku zástavního práva, tj. 13.04.2021. A dále pohledávku ve výši 500,- Kč, přičemž žádá o to, aby pohledávka byla zařazena v souladu s § 337c odst. 1 písm. f) OSŘ do 6. skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den podání přihlášky.

 2/ Finanční úřad pro Kraj Vysočina – územní pracoviště v Jihlavě, přihlásil pohledávku ve výši 11.581.294,- Kč, přičemž žádá o to, aby pohledávka ve výši 876.419,- Kč byla zařazena v souladu s § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do 4. skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den vzniku zástavního práva, tj. 26.06.2020. A dále pohledávku ve výši 4.949.118,- Kč byla zařazena v souladu s § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do 4. skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den vzniku zástavního práva, tj. 17.09.2020. A dále pohledávku ve výši 5.755.757,- Kč, přičemž žádá o to, aby pohledávka byla zařazena v souladu s § 337c odst. 1 písm. f) OSŘ do 6. skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den podání přihlášky.

 3/ IT credit, s.r.o., IČ: 26444437, Pernerova 502/50, 186 02 Praha 8, přihlásil pohledávku ve výši 6. 519.743,77 Kč, přičemž žádá o to, aby pohledávka byla zařazena v souladu s § 337c odst. 1 písm. c) OSŘ do 3. skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den vzniku zástavního práva, tj. 10.08.2017.

 4/ Vodafone Czech Republic a.s., IČO: 257 88 001, se sídlem náměstí, Junkových 2808, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, právně zast.: Mgr. Markem Lošanem, advokátem, přihlásil pohledávku ve výši 21.905,54 Kč, přičemž žádá o to, aby pohledávka byla zařazena v souladu s § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do 4. skupiny s tím, že pro pořadí pohledávky je rozhodující den, kdy bylo zahájeno exekuční řízení oprávněného z přerušené exekuce, tj. 28.04.2022.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°25'5.07"N 15°35'18.44"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.