Dražba spoluvlastnického podílu na řadovém domě v Olomouci

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 158 DD 7/22-5
Nejnižší podání 1.815.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 4
Počet podání 33

Nejvyšší podání

2e933e27
2.015.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
2e933e27 2.015.000 Kč 23.6.2022 11:52:16.183826
35aea1ff [priorita 1] 2.005.000 Kč 23.6.2022 11:47:18.539384
2e933e27 2.005.000 Kč 23.6.2022 11:45:28.283757
35aea1ff [priorita 1] 1.995.000 Kč 23.6.2022 11:40:29.142904
2e933e27 1.995.000 Kč 23.6.2022 11:40:16.121697
35aea1ff [priorita 1] 1.985.000 Kč 23.6.2022 11:35:27.850275
2e933e27 1.985.000 Kč 23.6.2022 11:30:28.949627
230bbd20 1.975.000 Kč 23.6.2022 11:25:32.061541
35aea1ff [priorita 1] 1.965.000 Kč 23.6.2022 11:23:35.291398
230bbd20 1.965.000 Kč 23.6.2022 11:18:36.220427
35aea1ff [priorita 1] 1.955.000 Kč 23.6.2022 11:17:48.459426
230bbd20 1.955.000 Kč 23.6.2022 11:12:51.416573
35aea1ff [priorita 1] 1.945.000 Kč 23.6.2022 11:10:14.039686
230bbd20 1.945.000 Kč 23.6.2022 11:05:17.503674
2e933e27 1.935.000 Kč 23.6.2022 11:04:42.897039
230bbd20 1.925.000 Kč 23.6.2022 10:59:47.707736
2e933e27 1.915.000 Kč 23.6.2022 10:59:00.640626
230bbd20 1.905.000 Kč 23.6.2022 10:54:07.308351
35aea1ff [priorita 1] 1.895.000 Kč 23.6.2022 10:51:27.305869
230bbd20 1.895.000 Kč 23.6.2022 10:51:19.669606
35aea1ff [priorita 1] 1.885.000 Kč 23.6.2022 10:46:57.366796
230bbd20 1.885.000 Kč 23.6.2022 10:46:47.919181
35aea1ff [priorita 1] 1.875.000 Kč 23.6.2022 10:42:07.541256
2e933e27 1.875.000 Kč 23.6.2022 10:41:54.966910
35aea1ff [priorita 1] 1.865.000 Kč 23.6.2022 10:37:02.051802
230bbd20 1.865.000 Kč 23.6.2022 10:36:34.973923
35aea1ff [priorita 1] 1.855.000 Kč 23.6.2022 10:34:56.663750
230bbd20 1.855.000 Kč 23.6.2022 10:34:35.936129
35aea1ff [priorita 1] 1.845.000 Kč 23.6.2022 10:34:27.822973
2e933e27 1.845.000 Kč 23.6.2022 10:33:56.430064
230bbd20 1.835.000 Kč 23.6.2022 10:29:03.289722
2e933e27 1.825.000 Kč 23.6.2022 10:28:17.663314
230bbd20 1.815.000 Kč 23.6.2022 9:37:32.253065

KrajOlomoucký kraj
OkresOlomouc
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby158 DD 7/22-5
Začátek dražby23.06.2022 09:30
Konec dražby23.06.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Trutnov, JUDr. Jan Bohutínský
Ječná 479, 541 03 Trutnov 3

Kontaktní osoba

Dražební oddělení
telefon: 499 841 570, mobil: 734 230 293
admin@exekutor-trutnov.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Úterý08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Středa08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Čtvrtek08:30 - 11:3013:00 - 15:00

Nejnižší podání1.815.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.750.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka3238223339/0800
Variabilní symbol1000722
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 na pozemku, jehož součástí je stavba - podsklepený, řadový dům s přízemím a patrem se sedlovou střechou. Dům je napojen na rozvody elektro, kanalizace, vody a plynu, pouze přístup po chodníku. Dům má dvě samostatné bytové jednotky. Podrobný popis předmětu dražby je obsažen ve znaleckém posudku znalce Ing. Slavomíra Černého č. 140/2022.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Schweitzerova 140/49, Adresa, Olomouc - Povel, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.