Obchodní podíl 4% ve společnosti: FLORA SERVIS s.r.o., IČ 283 41 627

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 4593/20- MB
Nejnižší podání 46.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 15
Počet podání 38

Nejvyšší podání

55430adb
141.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
55430adb 141.000 Kč 14.7.2022 9:46:39.122861
ed781d8c 140.000 Kč 14.7.2022 9:43:07.354433
35196328 133.000 Kč 14.7.2022 9:41:33.471120
55430adb 132.000 Kč 14.7.2022 9:41:01.902931
35196328 131.000 Kč 14.7.2022 9:37:18.546265
ed781d8c 130.000 Kč 14.7.2022 9:37:00.846038
35196328 128.000 Kč 14.7.2022 9:36:19.719870
ed781d8c 126.111 Kč 14.7.2022 9:36:04.246677
35196328 125.111 Kč 14.7.2022 9:35:29.771152
ed781d8c 123.222 Kč 14.7.2022 9:34:58.431901
35196328 122.222 Kč 14.7.2022 9:34:33.362104
55430adb 121.000 Kč 14.7.2022 9:34:20.327168
ed781d8c 120.000 Kč 14.7.2022 9:30:21.489898
35196328 117.000 Kč 14.7.2022 9:30:05.224910
ed781d8c 116.000 Kč 14.7.2022 9:29:56.481834
35196328 115.000 Kč 14.7.2022 9:29:38.668565
ed781d8c 114.000 Kč 14.7.2022 9:29:27.556126
35196328 113.000 Kč 14.7.2022 9:29:21.028007
ed781d8c 112.000 Kč 14.7.2022 9:29:12.218340
35196328 111.000 Kč 14.7.2022 9:28:55.450346
ed781d8c 110.000 Kč 14.7.2022 9:28:49.517371
35196328 105.000 Kč 14.7.2022 9:28:23.612370
ed781d8c 104.000 Kč 14.7.2022 9:28:17.557272
35196328 103.000 Kč 14.7.2022 9:27:57.404434
ed781d8c 102.000 Kč 14.7.2022 9:27:49.133213
35196328 101.000 Kč 14.7.2022 9:26:40.174587
ecb6c2d1 100.000 Kč 14.7.2022 9:24:50.060241
35196328 80.000 Kč 14.7.2022 9:24:08.303998
69432703 78.000 Kč 14.7.2022 9:23:42.353669
35196328 77.000 Kč 14.7.2022 9:23:35.346905
69432703 71.000 Kč 14.7.2022 9:23:24.391414
ecb6c2d1 70.000 Kč 14.7.2022 9:23:20.818684
35196328 60.000 Kč 14.7.2022 9:20:32.778378
69432703 53.000 Kč 14.7.2022 9:20:05.193040
b9337d7a 52.000 Kč 14.7.2022 9:19:19.293432
69432703 51.000 Kč 14.7.2022 9:01:34.702757
35196328 50.000 Kč 14.7.2022 9:01:07.334846
ed781d8c 46.667 Kč 14.7.2022 9:00:04.136546

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 4593/20- MB
Začátek dražby14.07.2022 09:00
Konec dražby14.07.2022 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání46.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)140.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníka307510275/0300
Variabilní symbol459320
Specifický symbolRČ nebo IČ

Popis

Společnost byla oceněna na hodnotu 7 075 tis Kč, 4% podíl pak představuje 336 736 Kč. Znalec však uplatňuje ještě diskont za minoritu, jelikož daný podíl neumožňuje významně ovlivňovat hospodaření a strategii společnosti, z toho plynou další rizika.

Dle článku p. Prodělala, který na základě empirické analýzy měří diskont za minoritu znalec bude uplatňovat maximální diskont 50 %, který v sobě obnáší nevýznamný podíl společnosti 4 % zároveň když společnost má majoritního vlastníka. Výsledné ocenění 4 % podílu ve společnosti tak je 141 498 Kč, zaokrouhleno na 140 000 Kč.

Česká firma s více než 25letou tradicí. Díky tomu má značné zkušenosti s výrobou a výstavbou dětských hřišť. Naprostou většinu prvků si vyrábí sami - dřevěné vznikají na Vysočině z místního smrkového dřeva, kovové díly se zpracují v Brně. Svým zákazníkům poskytují komplexní řešení. Vedle dětského hřiště dodávají veškeré nezbytné doplňky od mobiliáře až po povrchy a oplocení. Vyrábí i venkovní fitness prvky, které jsou v současné době velmi oblíbené.

Všechny prvky splňují nejpřísnější bezpečnostní certifikace, jsou vyrobeny z kvalitního materiálu. Firma je držitelem certifikátu jakosti ČSN EN ISO 9001:2009, která zaručuje kontrolu kvality výrobku i celého výrobního a montážního procesu od návrhu až po instalaci hřiště u zákazníka. Veškerá herní zařízení jsou certifikována dle normy ČSN EN 1176 a konstruována po zkušenostech z provozu tak, aby co nejvíce odolala vandalizmu. Nabízeny jsou i certifikované bezpečnostní povrchy dle normy ČSN EN 1177:1998 z různých materiálů jako např., písek (zrnitost 0,2 - 2 mm), prané oblázky (zrnitost 2 - 8 mm), pryžové čtverce nebo drcenou kůru (zrnitost 20 - 80 mm).

Při výrobě dřevěných prvků je používáno smrkové dřevo z Vysočiny, případně český akát, případně je možnost stavět z modřínového nebo borového dřeva. Standardně se pracuje s mimo středovými hranoly, které se vyznačují výrazně vyšší odolností ve venkovních podmínkách než hranoly lepené. Poté jsou dřevěné části třikrát ručně natřeny vodou ředitelnými, ekologickými a zdravotně nezávadnými barvami. Kovové díly se upravují práškovou barvou Komaxit. Nosné prvky se impregnují Wolmanitem. Hrací prvky se dodávají předkontované. Společnost nabízí službu montáže veškerých prvků na místě. Cena montáže se pohybuje od 5 do 20% a odvíjí se od vzdálenosti lokality od Brna.

Od objednávky je možné celé hřiště doručit za 4-6 týdnů, v případě jednoduchých prvků či skladových zásob i dříve. Minimální životnost prvků je 10 let. Na kovové herní prvky je poskytnutá záruka v délce 60 měsíců. Dřevěné herní prvky mají záruku 24 měsíců.

Společnost má širokou paletu produktů, který vyrábí převážně vlastními zdroji, některé prvky předprodává. Níže přehled produktů v základních kategoriích.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

Hotová dětská hřiště, Herní sestavy, Lanové dráhy, Lanové sestavy, Šplhací sestavy, Dřevěné sestavy, Kovové sestavy, Sestavy natur dřevo/kov, Vahadlové houpačky, Pružinové houpačky, Řetězové houpačky, Houpadla, Skluzavky, Kolotoče, Prolézačky, Balanční prvky, Lanové prvky, Prvky do svahu, Pískoviště, Domečky a kuchyňky, Oplocení, přírodní hřiště

WORKOUT HŘIŠTĚ

Workout - posilovací stanice, Celokovové - řada OP, Imitace dřeva - řada VP, Fitness prvky, Celokovové - řada OP, Imitace dřeva - řada VP, Robinia fitness (akát)

MOBILIÁŘ

Lavičky, Sedací soupravy, Stoly, Odpadkové koše, Informační tabule, Stojany na kola, Agility, Autobusové zastávky, Přístřešky a psí boudy


Společnost nedrží žádné cenné papíry, či nemá spoluúčast v jiných společnostech.
Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Faměrovo náměstí 31/29, Adresa, Brno - Černovice, Česko


Poučení soudního exekutora a výzva: Soudní exekutor před zahájením dražby poučuje dražitele, že vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit. Soudní exekutor vyzývá osoby, které nemohou dražit, aby tuto skutečnost osobě provádějící dražbu neprodleně sdělily a dražby se neúčastnily. http://www.exekutorbrno.cz/cz/pouceni-vydrazitele/

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.