Dražba spoluvlastnického podílu na rekreačním objektu a pozemcích v obci Třtice u Nového Strašecí

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 158 DD 8/22-4
Nejnižší podání 572.800 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 12

Nejvyšší podání

656ea107
750.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
656ea107 750.000 Kč 28.6.2022 10:19:01.184778
340adc91 705.000 Kč 28.6.2022 10:18:36.738618
656ea107 700.000 Kč 28.6.2022 10:15:29.074617
340adc91 650.000 Kč 28.6.2022 10:15:07.961940
656ea107 645.000 Kč 28.6.2022 10:10:13.034663
340adc91 615.000 Kč 28.6.2022 10:09:17.485068
656ea107 610.000 Kč 28.6.2022 10:05:08.623847
340adc91 592.800 Kč 28.6.2022 10:04:02.396098
656ea107 587.800 Kč 28.6.2022 9:59:24.094904
340adc91 582.800 Kč 28.6.2022 9:59:08.301802
656ea107 577.800 Kč 28.6.2022 9:03:50.826559
340adc91 572.800 Kč 28.6.2022 9:02:30.047250

KrajStředočeský kraj
OkresRakovník
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby158 DD 8/22-4
Začátek dražby28.06.2022 09:00
Konec dražby28.06.2022 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Trutnov, JUDr. Jan Bohutínský
Ječná 479, 541 03 Trutnov 3

Kontaktní osoba

Dražební oddělení
telefon: 499 841 570, mobil: 734 230 293
admin@exekutor-trutnov.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Úterý08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Středa08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Čtvrtek08:30 - 11:3013:00 - 15:00

Nejnižší podání572.800 Kč
Výsledná cena (odhadní)572.800 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka3238223339/0800
Variabilní symbol1000822
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na stavbě pro rodinnou rekreaci a přilehlé zahradě. Stavba je samostatně stojící, nepodsklepená, s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím pod sedlovou střechou, byla provedena přístavba verandy a kůlny. V 1. nadzemním podlaží je zádveří, kuchyňský kout a 1 místnost, v podkroví je 1 místnost. Vytápění je lokální, elektroinstalace je provedena, voda ani kanalizace zavedeny nejsou. Suché WC je umístěno v kůlně. Podrobný popis je obsažen ve znaleckém posudku Ing. René Butkova, Ph.D., MBA, č. 7109-269/2022 ze dne 27.04.2022


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Třtice ev. č. 74, Adresa, Třtice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.