Podíl na rodinném domě v obci Hostěradice, okr. Znojmo

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX1322/22
Nejnižší podání 220.000 Kč
Minimální příhoz 8.000 Kč
Počet účastníků 8
Počet podání 22

Nejvyšší podání

b81e3549
476.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
b81e3549 476.000 Kč 27.7.2022 14:18:31.654101
2567a8aa 468.000 Kč 27.7.2022 14:16:59.811856
b81e3549 460.000 Kč 27.7.2022 14:14:23.283833
2567a8aa 452.000 Kč 27.7.2022 14:09:37.168419
2567a8aa 444.000 Kč 27.7.2022 14:09:33.188760
2567a8aa 436.000 Kč 27.7.2022 14:09:22.020469
b81e3549 428.000 Kč 27.7.2022 14:08:39.348567
19869179 420.000 Kč 27.7.2022 14:04:05.765141
2567a8aa 408.000 Kč 27.7.2022 14:01:59.959831
19869179 400.000 Kč 27.7.2022 14:01:11.035416
dd8b230c 358.000 Kč 27.7.2022 14:00:48.857709
19869179 350.000 Kč 27.7.2022 13:59:56.165537
dd8b230c 308.000 Kč 27.7.2022 13:59:28.650508
87a5cbc3 [priorita 1] 300.000 Kč 27.7.2022 13:58:36.914680
19869179 300.000 Kč 27.7.2022 13:53:49.560319
68eb6281 268.000 Kč 27.7.2022 13:51:34.392561
3aba58db 260.000 Kč 27.7.2022 13:51:14.941064
2567a8aa 252.000 Kč 27.7.2022 13:50:15.910738
68eb6281 244.000 Kč 27.7.2022 13:18:57.983187
2567a8aa 236.000 Kč 27.7.2022 13:15:57.360054
68eb6281 228.000 Kč 27.7.2022 13:03:41.946307
b81e3549 220.000 Kč 27.7.2022 13:00:10.308217

KrajJihomoravský kraj
OkresZnojmo
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX1322/22
Začátek dražby27.07.2022 13:00
Konec dražby27.07.2022 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání220.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)330.000 Kč
Minimální výše příhozu8.000 Kč
Dražební jistota80.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1100132222
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 na přízemním, nepodsklepeném rodinném domě ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou (bobrovkou). Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, centrální části obce Hostěradice, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese Hostěradice 54, 671 71 Hostěradice. Parkování je možné na vlastním pozemku nebo na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 7638/86 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Hostěradice, č. p. 57, 67171 Hostěradice a na pozemcích p.č. 7637/3 - ostatní plocha a p.č. 7638/95 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení, vlastní studnu (nevyužívá se) a na vlastní žumpu na vyvážené. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení vlastníka přes 150 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Dle sdělení účastníků místního šetření byla před 30 až 40 lety provedena modernizace vnitřního vybavení objektu. V roce 2011 byla vyměněna původní krytina za novou a v roce 2013 okna za nová plastová. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako zhoršenou.

203EX1322/22, www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Do dražby schválen dražitel se spoluvlastnickým právem


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hostěradice 54, Hostěradice, 671 71, Znojmo

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.