Podíl na bytě 3+1 v obci Chlum u Třeboně, okr. Jindřichův Hradec

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX29318/09
Nejnižší podání 240.000 Kč
Minimální příhoz 9.000 Kč
Počet účastníků 6
Počet podání 21

Nejvyšší podání

19ecfcfb
420.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
19ecfcfb 420.000 Kč 27.7.2022 14:01:34.030129
8bb96563 411.000 Kč 27.7.2022 14:01:03.749861
19ecfcfb 402.000 Kč 27.7.2022 14:00:16.381689
8bb96563 393.000 Kč 27.7.2022 14:00:10.563945
19ecfcfb 384.000 Kč 27.7.2022 13:55:16.435808
8bb96563 375.000 Kč 27.7.2022 13:53:54.342881
19ecfcfb 366.000 Kč 27.7.2022 13:49:24.988754
8bb96563 357.000 Kč 27.7.2022 13:47:13.741527
19ecfcfb 348.000 Kč 27.7.2022 13:46:49.686757
8bb96563 339.000 Kč 27.7.2022 13:46:41.982582
19ecfcfb 330.000 Kč 27.7.2022 13:40:19.202774
8bb96563 321.000 Kč 27.7.2022 13:37:42.094964
3b505856 312.000 Kč 27.7.2022 13:32:44.912727
b84b0741 303.000 Kč 27.7.2022 13:32:02.314902
3b505856 294.000 Kč 27.7.2022 13:23:14.160352
8bb96563 285.000 Kč 27.7.2022 13:21:45.783930
19ecfcfb 276.000 Kč 27.7.2022 13:15:32.150038
b84b0741 267.000 Kč 27.7.2022 13:08:37.088231
8bb96563 258.000 Kč 27.7.2022 13:04:52.826921
19ecfcfb 249.000 Kč 27.7.2022 13:04:27.821714
8bb96563 240.000 Kč 27.7.2022 13:00:18.278714

KrajJihočeský kraj
OkresJindřichův Hradec
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX29318/09
Začátek dražby27.07.2022 13:00
Konec dražby27.07.2022 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání240.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)360.000 Kč
Minimální výše příhozu9.000 Kč
Dražební jistota90.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1102931809
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 2/9 nemovité věci - jednotky č. 366/57, v budově č.p. 366, příslušející k části obce Chlum u Třeboně, na pozemku p.č. St. 579, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu v rozsahu 17/1000 a dále ideální spoluvlastnický podíl ve výši 17/4500 pozemku p.č. St. 579 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Chlum u Třeboně, č.p. 366, byt. dům, LV 1036, vše zapsané na listech vlastnictví č. 1205, č. 1055 a č. 1036, vše v k.ú. Chlum u Třeboně, obec Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec, která se nachází ve III. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, nepodsklepeného, typového, bytového domu celkem s pěti nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části městyse, a to na ulici Sídliště F. Hrubína. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. V městyse Chlum u Třeboně se nacházejí kompletní inženýrské sítě. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemcích p.č. 814/63, p.č. 814/65, p.č. 814/58, p.č. 814/67, p.č. 814/72, p.č. 814/14, p.č. 814/70 a p.č. 814/96, které jsou ve vlastnictví Městyse Chlum u Třeboně a dále přes pozemky p.č. 814/95 a p.č. 814/90, které jsou ve vlastnictví České republiky. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven před více jak 35-ti lety. Přibližně v roce 2013 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem, byla provedena rekonstrukce stoupaček, výměna výtahu a výměna původních oken za nová. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

203EX29318/09, www.eujicha.cz


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Sídliště F. Hrubína 366, Adresa, Chlum u Třeboně, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.