Zemědělské pozemky v k.ú. Otěšice, okr. Plzeň-jih

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX28973/21
Nejnižší podání 661.333 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 4
Počet podání 30

Nejvyšší podání

5da8be6b
951.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
5da8be6b 951.333 Kč 27.7.2022 14:12:19.160970
9aa67eca 941.333 Kč 27.7.2022 14:11:37.913873
5da8be6b 931.333 Kč 27.7.2022 14:10:42.516075
9aa67eca 921.333 Kč 27.7.2022 14:10:37.600097
5da8be6b 911.333 Kč 27.7.2022 14:08:45.119341
9aa67eca 901.333 Kč 27.7.2022 14:08:36.813918
5da8be6b 891.333 Kč 27.7.2022 14:08:24.863454
9aa67eca 881.333 Kč 27.7.2022 14:08:18.485722
5da8be6b 871.333 Kč 27.7.2022 14:07:33.358850
9aa67eca 861.333 Kč 27.7.2022 14:07:25.874710
5da8be6b 851.333 Kč 27.7.2022 14:06:10.844498
9aa67eca 841.333 Kč 27.7.2022 14:06:03.095277
5da8be6b 831.333 Kč 27.7.2022 14:03:22.576427
9aa67eca 821.333 Kč 27.7.2022 14:03:15.385752
5da8be6b 811.333 Kč 27.7.2022 14:02:40.794109
7b3b548f 801.333 Kč 27.7.2022 14:02:27.864317
9aa67eca 791.333 Kč 27.7.2022 14:02:22.078242
5da8be6b 781.333 Kč 27.7.2022 14:01:37.182621
9aa67eca 771.333 Kč 27.7.2022 14:01:31.657674
5da8be6b 761.333 Kč 27.7.2022 13:58:40.032205
9aa67eca 751.333 Kč 27.7.2022 13:58:33.999333
5da8be6b 741.333 Kč 27.7.2022 13:56:05.390547
9aa67eca 731.333 Kč 27.7.2022 13:53:25.379979
5da8be6b 721.333 Kč 27.7.2022 13:50:56.634186
9aa67eca 711.333 Kč 27.7.2022 13:38:56.833915
5da8be6b 701.333 Kč 27.7.2022 13:27:10.989817
9aa67eca 691.333 Kč 27.7.2022 13:24:56.752303
5da8be6b 681.333 Kč 27.7.2022 13:18:51.225903
9aa67eca 671.333 Kč 27.7.2022 13:09:48.630710
5da8be6b 661.333 Kč 27.7.2022 13:00:27.134002

KrajPlzeňský kraj
OkresPlzeň-jih
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX28973/21
Začátek dražby27.07.2022 13:00
Konec dražby27.07.2022 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání661.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)992.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota170.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1102897321
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 716/225 - orná půda, pozemek p.č. 716/226 - orná půda, pozemek p.č. 716/228 - orná půda, pozemek p.č. 716/318 - orná půda, pozemek p.č. 716/319 - orná půda, pozemek p.č. 716/321 - orná půda, pozemek p.č. 716/329 - orná půda, pozemek p.č. 716/389 - orná půda, pozemek p.č. 716/432 - orná půda, pozemek p.č. 716/443 - orná půda, pozemek p.č. 901/205 - orná půda, pozemek p.č. 901/281 - orná půda, pozemek p.č. 901/321 - orná půda, pozemek p.č. 901/429 - orná půda, vše v k.ú. Otěšice, obec Otěšice, okres Plzeň-jih, které jsou situovány v různých částech (JZ až SZ) katastrálního území a netvoří jednotný funkční celek. Pozemky jsou přístupné po nezpevněných pozemcích a komunikacích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

203EX28973/21, www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Otěšice, Plzeň-jih

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.