Dražba souboru peněžitých pohledávek dlužníka APC Omega a.s.

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 074 DD 00002/22-004
Nejnižší podání 84.876 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajKarlovarský kraj
OkresCheb
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby074 DD 00002/22-004
Začátek dražby30.06.2022 13:00
Konec dražby30.06.2022 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, David Koncz, Mgr.
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

Pavel Singer
telefon: +420 355 318 111,
pavel.singer@eucheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání84.876 Kč
Výsledná cena (odhadní)84.876 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010003/5500
Variabilní symbol202299992
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu souboru peněžitých pohledávek dlužníka APC Omega a.s., IČ: 28750896 a to: Pohledávka v celkové výši 1.311.808,75 Kč za společností STORAGE INDUSTRY, a.s., IČ: 24840351, se sídlem Radlická 3201/14, 150 00 Praha 5, kterou tvoří dílčí pohledávky, dle následujících identifikátorů:

1) pohledávka ve výši 375.446,67 Kč z titulu smlouvy o poskytování služeb

PROSERV č. 2012-131 ze dne 29.11.2012, fa č. 140100570, 140100687,

140100727, 140100759, 140100799, 140100718, přihlášená v rámci

insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 88

INS 1595/2016, jako přihláška č. P192;

2) pohledávka ve výši 13.246,32 Kč z titulu smluvní pokuty dle smlouvy o

poskytování služeb PROSERV č. 2012-131 ze dne 29.11.2012, přihlášená v

rámci insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn.

MSPH 88 INS 1595/2016, jako přihláška č. P192;

3) pohledávka ve výši 891.037,37 Kč z titulu smlouvy o poskytování služeb

PROC-2012-026 ze dne 25.1.2012, fa č. 140100567, 140100641, 140100684,

140100724, 140100756, 140100796, přihlášená v rámci insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 88 INS 1595/2016, jako přihláška č. P192;

4) pohledávka ve výši 32.078,39 Kč z titulu smluvní pokuty dle smlouvy o poskytování služeb PROC-2012-026 ze dne 25.1.2012, přihlášená v rámci insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 88 INS 1595/2016, jako přihláška č. P192. Pohledávka ve výši 6.186.014,- Kč s příslušenstvím za společností UNILEGAL, s.r.o., IČ: 24740551, se sídlem Živanice 236, 533 42 Živanice, a to na základě rozsudku insolvenčního soudu ze dne 15.4.2021, č.j. 42 ICm 522/2021-17, kterým určil neúčinnost právních úkonů dlužníka vůči této společnosti spočívajících v převodech peněženích prostředků a který byl potvrzen rozsudkem Vrchního soudu ze dne 15.2.2022, č.j. 102 VSPH 656/2021-41. Pohledávka ve výši 989.843,- Kč s příslušenstvím za společností UniSearch, s.r.o., IČ: 03391574, se sídlem Bozděchova 1840/7, 150 00 Praha 5, a to na základě rozsudku insolvenčního soudu ze dne 28.6.2021, č.j. 30 ICm 521/2021-12, kterým určil neúčinnost právních úkonů dlužníka vůči této společnosti spočívajících v převodech peněženích prostředků. 


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

26. dubna 573/10, Adresa, Cheb, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.