Podíl na zahradě v k.ú. Dolní Chodov, okr. Sokolov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX59382/13-328
Nejnižší podání 233.333 Kč
Minimální příhoz 9.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 10

Nejvyšší podání

409f01dd
318.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
409f01dd 318.000 Kč 27.7.2022 14:05:23.800782
14a58904 305.333 Kč 27.7.2022 14:02:50.807019
409f01dd 296.333 Kč 27.7.2022 14:02:22.642303
14a58904 287.333 Kč 27.7.2022 14:02:12.470568
409f01dd 278.333 Kč 27.7.2022 14:00:37.616986
14a58904 269.333 Kč 27.7.2022 14:00:01.386775
409f01dd 260.333 Kč 27.7.2022 13:59:32.658267
14a58904 251.333 Kč 27.7.2022 13:59:11.450491
409f01dd 242.333 Kč 27.7.2022 13:57:06.173820
14a58904 233.333 Kč 27.7.2022 13:47:00.198337

KrajKarlovarský kraj
OkresSokolov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX59382/13-328
Začátek dražby27.07.2022 13:00
Konec dražby27.07.2022 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání233.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)350.000 Kč
Minimální výše příhozu9.000 Kč
Dražební jistota70.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1105938213
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 pozemku p.č. 1215/2 - zahrada, v k.ú. Dolní Chodov, obec Chodov, okres Sokolov, který je situován v okrajové, zastavěné části města Chodov. Pozemek je situován v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 1210 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Chodov, Komenského 1077, 357 35 Chodov. Dle informací ČSÚ ve městě Chodov se nacházejí tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu města Chodov je pozemek zahrnut v plochách jako: „B(v) - plochy bydlení vesnické v RD a usedlostech“. Informace získány z WWW stránek města Dolní Chodov. 

203EX59382/13 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Chodov, Město, okres Sokolov, Karlovarský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.