ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt 2+1, podíl 1/4, obec Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 081 EX 05023 / 13 - 304
Nejnižší podání 350.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajZlínský kraj
OkresVsetín
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby081 EX 05023 / 13 - 304
Začátek dražby11.08.2022 09:30
Konec dražby11.08.2022 09:45

Dražebník

Exekutorský úřad Praha – východ, JUDr. Marcel Smékal
Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Mgr. Veronika Mrízová
telefon: 236034048,
mrizova@exsmekal.cz


Nejnižší podání350.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)525.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota52.500 Kč
Bankovní účet dražebníka51-1014430217/0100
Variabilní symbol110502313
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovité věci - jednotce č. 1572/19 v budově č.p. 1572, příslušející k části obce Rožnov pod Radhoštěm, na pozemku p.č. St. 2171, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 562/24407, vše zapsané na listu vlastnictví č. 6282 a listu vlastnictví č. 4576 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, obec Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín. 

Bytová jednotka č. 1572/19 se nachází ve IV. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem s osmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Oděská. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemcích p.č. 3603/14 a p.č. 3603/11, které jsou ve vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven před více jak 40-ti lety. V roce 2003 byla provedena výměna střešní krytiny. V roce 2008 byla provedena rekonstrukce stoupaček a lodžií. V roce 2013 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem a byla provedena výměna původních oken za nová včetně parapetů. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 (sklepní kóje patří ke společným částem budovy a jsou užívány na základě dohody) s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná. 


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Oděská 1572, Adresa, Rožnov pod Radhoštěm, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.