Dražba pozemku o výměře 7 563 m², Bezděkov, katastrální území Bezděkov u Klatov, podíl 1/6

Do začátku dražby zbývá: 11 dnů 16 hodin 45 minut 9 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 EX 00267/09-357
Nejnižší podání 16.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajPlzeňský kraj
OkresKlatovy
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby143 EX 00267/09-357
Začátek dražby14.07.2022 09:30
Konec dražby14.07.2022 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání16.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)24.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol0026709
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je níže uvedený id. spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 na nemovité věci, a to:

- pozemek parcela č. 1267, trvalý travní porost o výměře 7563 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 660 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro obec Bezděkov, katastrální území Bezděkov u Klatov.


Popis dražené nemovité věci:

Dražená nemovitá věc se nachází v okrese Klatovy, v obci Bezděkov, východně od souvisle zastavěného území obce, v lánu pole, poblíž řeky Úhlava. Pozemek je dle Územního plánu obce zařazen v plochách NP – plochy přírodní nezastavěného území.

Celková výměra pozemku činí 7563 m².

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°22'43.97"N 13°14'37.47"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.