Pozemek v k.ú. Rynholec, okr. Rakovník

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX12660/07
Nejnižší podání 6.866.667 Kč
Minimální příhoz 15.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajStředočeský kraj
OkresRakovník
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX12660/07
Začátek dražby10.08.2022 13:00
Konec dražby10.08.2022 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání6.866.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)10.300.000 Kč
Minimální výše příhozu15.000 Kč
Dražební jistota1.720.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1101266007
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je pozemek  p.č. 852/26 - ostatní plocha, v k.ú. Rynholec, obec Rynholec, okres Rakovník, který je situován v okrajové, zastavěné části obce Rynholec. Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 893/81 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 a dále přes zpevněné a následně nezpevněné pozemky p.č. 852/4 - ostatní plocha, p.č. 852/27 - ostatní plocha a p.č. 852/5 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví různých subjektů (přístup není po právní stránce zajištěn). Dle informací ČSÚ v obci Rynholec se nacházejí tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Rynholec je pozemek zahrnut v plochách jako: „Plochy výroby, skladů a služeb“. Informace získány z WWW stránek obce Rynholec. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že na pozemku se nacházejí náletové dřeviny plevelného charakteru. Dále bylo zjištěno, že cca 80% pozemku je pokryto starými, použitými pneumatikami (zejména z nákladních automobilů), kdy dle sdělení účastníka místního šetření se jich na oceňovaném pozemku nachází cca 11 milionů. Tuto skutečnost lze chápat jako možnou ekologickou zátěž, náklady na její odstranění nejsme schopni, s ohledem na rozsah našeho znaleckého oprávnění, stanovit a zohlednit do výsledné hodnoty.

203EX12660/07, www.eujicha.cz


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Rynholec, Rakovník

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.