Lesní pozemek v obci Lutonina, v okrese Zlín, ve Zlínském kraji

Do začátku dražby zbývá: 12 dnů 16 hodin 43 minut 20 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 EX 15174/19-223
Nejnižší podání 7.320 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajZlínský kraj
OkresZlín
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby204 EX 15174/19-223
Začátek dražby15.07.2022 10:00
Konec dražby15.07.2022 11:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání7.320 Kč
Výsledná cena (odhadní)18.300 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota2.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol1517419
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je lesní pozemek v obci Lutonina, v okrese Zlín, ve Zlínském kraji na listu vlastnictví 554. Jedná se o lesní pozemek o výměře 1 335 m2, čtvercového tvaru. Pozemek je svažitý a neoplocený. Na pozemku se nachází vzrostlé listnaté a jehličnaté stromy. Pozemek se nachází severovýchodně od centra obce Lutonina, mimo obecní zástavbu. V blízkosti pozemku vede silnice první třídy I/69, kde se nachází i zastávka autobusu a nedaleko protéká potok Lutoninka. V obci Lutonina je základní občanská vybavenost (pošta, obecní úřad, knihovna) a jezdí zde autobusy, spojující obec s okolními městy a obcemi. Bližší informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°14'42.513"N 17°53'43.508"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.