soubor movitých věcí

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 1133/20 - 285
Nejnižší podání 3.100 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 10
Počet podání 7

Nejvyšší podání

93e694c9
6.100 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
93e694c9 6.100 Kč 9.8.2022 11:00:04.279291
9bf2c803 5.600 Kč 9.8.2022 10:59:57.576743
1faa20ee 5.100 Kč 9.8.2022 10:59:45.788249
9bf2c803 4.600 Kč 9.8.2022 10:59:30.947253
93e694c9 4.100 Kč 9.8.2022 10:26:15.279383
1faa20ee 3.600 Kč 9.8.2022 10:14:54.957236
93e694c9 3.100 Kč 9.8.2022 10:04:15.232497

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 1133/20 - 285
Začátek dražby09.08.2022 10:00
Konec dražby09.08.2022 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

Ing. Petr Tischler
mobil: 777244429
tischlerp@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání3.100 Kč
Výsledná cena (odhadní)9.300 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol113320
Specifický symbol285

Popis

            38           Paleta č. 38 – Kazety se svíčkami 851 ks

                                                    Keramické předměty – různé 63 ksTermín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Vlárská 953/22, Adresa, Brno - Slatina, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.