Dražba RD a rekreačního objektu v obci Kaliště okres Praha - východ

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 147 EXD 1/22 - 15
Nejnižší podání 8.029.000 Kč
Minimální příhoz 100.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

3d75c986
8.029.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
3d75c986 8.029.000 Kč 26.7.2022 10:38:49.442027

KrajStředočeský kraj
OkresPraha-východ
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby147 EXD 1/22 - 15
Začátek dražby26.07.2022 10:00
Konec dražby26.07.2022 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 5, JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D.
Malátova 645/18, 150 00 Praha 5, Smíchov

Kontaktní osoba

JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D.
telefon: 251551860,
ondrej.hanak@eupraha5.cz


Nejnižší podání8.029.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)11.470.000 Kč
Minimální výše příhozu100.000 Kč
Dražební jistota1.800.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2108394653/2700
Variabilní symbol122
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu RD a rekreačního objektu v obci kaliště okres Praha - východ. Rodinný dům č. p. 51 - Jedná se o samostatně stojící stavbu rodinného domu stáří 20 roků, která je součástí pozemku parc. č. st. 69. Rodinný dům je nepodsklepený s přízemím a obytným podkrovím. Jedná se o dřevostavbu s vnějším opláštěním vápenopískovými pohledovými cihlami s vyspárováním. Krov sedlové střechy s arkýři je dřevěný vázaný. Stropní nosná konstrukce je z kombinace ocelových nosníků a dřevěných prvků. Střešní krytina je tašková betonová. Klempířské konstrukce jsou standardního provedení, okna jsou plastová s izolačními dvojskly a vnějšími okenicemi. Dveře jsou dřevěné s obložkovými zárubněmi. Schodiště do podkroví je z dubového dřeva. Podlahy tvoří keramické dlažby a laminátové novodobé plovoucí podlahy. Dodávka vody je z vlastní studny s ponorným čerpadlem, ohřev TUV je zajištěna prostřednictvím el. boileru, vytápění el. tělesy. Kanalizace je svedena do jímky. Napojení a rozvody elektřiny jsou standardní. Dispozičně je 1. NP tvořeno předsíní, technickou místností, obývacím pokojem, dvěma kuchyňskými zázemími, pokojem, koupelnou s WC a druhým samostatným WC. V podkroví jsou tři ložnice, koupelna s WC, komora a šatna. Zastavěná plocha stavby činí 124,45 m2 . Rodinná rekreace č. e. 235 - Jedná se o samostatně stojící stavbu zděné chaty stáří cca 45 roků, která je součástí pozemku parc. č. st. 529. Objekt je nepodsklepený s přízemím a obytným podkrovím. Jedná se o zděnou stavbu s obv. pláštěm tl. 30 cm a provedenými fasádními omítkami se zdrsněním. Krov sedlové střechy je dřevěný vázaný. Stropní nosná konstrukce je z tvarovek Hurdis do ocelových I nosníků. Střešní krytina je tašková pálená. Klempířské konstrukce jsou standardního provedení, okna jsou dřevěná zdvojená. Dveře jsou hladké s ocelovými zárubněmi. Schodiště do podkroví je dřevěné. Podlahy tvoří keramické dlažby a koberce. Dodávka vody je z vlastní studny s ponorným čerpadlem, ohřev zajišťuje elektrický kotel s teplovodním rozvodem do radiátorů v místnostech. Kanalizace je svedena do jímky. Napojení a rozvody elektřiny jsou standardní. Dispozičně je 1. NP tvořeno předsíní, kotelnou, obývacím pokojem s jídelním koutem, WC. V podkroví jsou dvě ložnice, koupelna, WC, balkónem. Zastavěná plocha stavby činí 53,00 m2 . Garáž na parc. č. st. 672 - Jedná se o samostatně stojící stavbu garáže stáří 20 roků, která je součástí pozemku parc. č. st. 672. Objekt je nepodsklepený jednopodlažní s šikmým krovem umožňujícím zřízení podkroví. Jedná se o zděnou stavbu s obv. pláštěm tl. 30 cm a provedenými fasádními omítkami. Krov sedlové střechy je dřevěný vázaný. Stropní nosná konstrukce je z betonových desek. Střešní krytina sedlové střechy je tašková Bramac. Podlaha betonová, vrata ocelová. Zavedena je elektroinstalace. Zastavěná plocha stavby činí 35 m2 . Garáž na parc. č. st. 673 - Jedná se o samostatně stojící stavbu garáže stáří 20 roků, která je součástí pozemku parc. č. st. 672. Objekt je nepodsklepený jednopodlažní s šikmým krovem umožňujícím zřízení podkroví. Jedná se o zděnou stavbu s obv. pláštěm tl. 30 cm a provedenými fasádními omítkami. Krov sedlové střechy je dřevěný vázaný. Stropní nosná konstrukce je z betonových desek. Střešní krytina sedlové střechy je tašková Bramac. Podlaha betonová, vrata ocelová. Zavedena je elektroinstalace. Zastavěná plocha stavby činí 34 m2. K nemovitým věcem náleží tyto součásti a příslušenství: trvalé porosty, venkovní úpravy (zpevněné plochy). Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°52'25.23"N 14°45'42.43"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.