Podíl na pozemcích v k.ú. Bukovany u Kyjova, okr. Hodonín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX33043/11
Nejnižší podání 12.667 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 3

Nejvyšší podání

b809dbba
13.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
b809dbba 13.667 Kč 10.8.2022 13:53:07.049814
76a48a15 13.167 Kč 10.8.2022 13:49:29.502093
b809dbba 12.667 Kč 10.8.2022 13:48:47.227164

KrajJihomoravský kraj
OkresHodonín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX33043/11
Začátek dražby10.08.2022 13:00
Konec dražby10.08.2022 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání12.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)19.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistota9.500 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1103304311
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Nemovité věci evidované na LV č. 359, k.ú. Bukovany u Kyjova

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1174 - orná půda a pozemku p.č. 1682/2 - orná půda, vše LV č. 359, vše v k.ú. Bukovany u Kyjova, obec Bukovany, okres Hodonín. Pozemek p.č. 1174 je situován v jihozápadní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Dle platného územního plánu obce Bukovany je pozemek zahrnut v plochách jako: „ZPF - plochy zemědělské“. Informace získány z WWW stránek města Kyjov. Pozemek p.č. 1682/2 je situován v západní části katastrálního území s přístupem po nezpevněné komunikaci. Pozemek je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Dle platného územního plánu obce Bukovany je pozemek zahrnut v plochách jako: „ZPF - plochy zemědělské“. Informace získány z WWW stránek města Kyjov. 

203EX33043/11Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Bukovany, Obec, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.