Dražba rodinného domu Albrechtice, č.p. 68, včetně pozemků o celkové výměře 7 853 m², podíl 1/2

Do začátku dražby zbývá: 11 dnů 18 hodin 20 minut 2 sekundy

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 EX 00574/21-088
Nejnižší podání 1.240.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajMoravskoslezský kraj
OkresKarviná
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby143 EX 00574/21-088
Začátek dražby14.07.2022 11:30
Konec dražby14.07.2022 12:00

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání1.240.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.860.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol0057421
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je id. spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovitých věcech povinného Václava Szymona, a to:

- pozemek parcela č. 1909, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 427 m². Součástí je stavba: Albrechtice, č.p. 68, rod.dům. Stavba stojí na pozemku p.č.: 1909,

- pozemek parcela č. 1910, zahrada o výměře 114 m²,

- pozemek parcela č. 1911, orná půda o výměře 1712 m²,

- pozemek parcela č. 1912, orná půda o výměře 1969 m²,

- pozemek parcela č. 1913, trvalý travní porost o výměře 2871 m²,

- pozemek parcela č. 1914, zahrada o výměře 264 m²,

- pozemek parcela č. 1915, ostatní plocha o výměře 496 m²,

zapsaných na listu vlastnictví č. 361 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Albrechtice, katastrální území Albrechtice u Českého Těšína.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:

Venkovní úpravy – přípojky inženýrských sítí (elektro a voda), žumpa.


Soudní exekutor upozorňuje případné zájemce, že oba spoluvlastnické podíly na shora uvedených nemovitých věcech se draží ve stejném čase. Spoluvlastnický podíl 1/2 na nemovitých věcech insolvenčního dlužníka Jakuba Szymona bude dražen zde.


Popis dražené nemovité věci:

Dražené nemovité věci se nachází v okrese Karviná, v okrajové části zastavěného území obce Albrechtice, při ul. Bažantice, cca 650 m od zastávky bus „Stonava, sídl. Nový Svět“ nebo cca 1 km od zastávky „Albrechtice, Wawreczka“. Okolní zástavbu tvoří řídká zástavba objektů individuálního bydlení. Přístup a příjezd k nemovitým věcem je přes pozemky parc.č. 1927 a 1928 (ve vlastnictví třetí osoby – ošetřeno věcným břemenem chůze a jízdy) a z pozemku parc.č. 2408/1, který je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. V okolí nemovité věci není k dispozici žádná občanská vybavenost. V obci Albrechtice je k dispozici rozšířená občanská vybavenost, vzdálenost do centra obce je cca 2 km. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici v Havířově, ve vzdálenosti cca 10 km od nemovité věci.

Popis pozemků:

Pozemky jsou ve funkčním celku se stavbou rodinného domu č.p. 68, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou rovinaté a nachází se na nich rodinný dům, trvalé porosty a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků činí 7 853 m².

Popis stavby:

Rodinný dům je samostatně stojící, z cca ½ podsklepený, s jedním NP a půdou pod sedlovou střechou, s navazující hospodářskou částí. Základy objektu jsou smíšené. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z cihel. Stropy jsou HURDIS. Střecha je sedlová, se střešní krytinou z tašek (havarijní stav, zatéká). Fasádní omítky jsou vápenné (z větší části opadané). Vnitřní omítky jsou vápenné z roku 1997. Okna jsou instalována z části plastová, z části původní dřevěná, na půdě chybí. Podlahy v domě jsou betonové. Vytápění chybí. Elektroinstalace je provedena. Zdrojem teplé vody je el. bojler. Vybavení kuchyně chybí. Vybavení sanity tvoří vana, sprchový kout, umyvadlo a WC. Ostatní vybavení tvoří krbová kamna.

Dispoziční řešení:

1.PP – sklepní prostory

1.NP – 3 místnosti, chodba, sklad, koupelna, WC a navazující hospodářská část

Půdní prostory

Zastavěná plocha činí cca 210 m². Užitná plocha objektu včetně hospodářské části činí cca 150 m², z toho obytná část činí cca 75 m².

Stavba je napojena na vodu a elektřinu. Odkanalizování objektu je do žumpy. Přípojka plynu je na hranici pozemku.

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitých věcí: Věcné břemeno chůze a jízdy, na části pozemku; oprávnění pro: Parcela: 1909, Parcela: 1910, Parcela: 1911, Parcela: 1912, Parcela: 1913, Parcela: 1914, Parcela: 1915; povinnost k: Parcela: 1927; na základě listiny - Usnesení soudu číslo deníku 411/1906 (POLVZ:17/1973, Z-700017/1973-833). Věcné břemeno chůze a jízdy; oprávnění pro: Parcela: 1909, Parcela: 1910, Parcela: 1911, Parcela: 1912, Parcela: 1913, Parcela: 1914, Parcela: 1915; povinnost k: Parcela: 1928; na základě listiny - Usnesení soudu číslo deníku 411/1906 (POLVZ:17/1973, Z-700017/1973-833). Věcná práva zatěžující nemovité věci: Nezjištěna.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Bažantnice 68, Adresa, Albrechtice, Moravskoslezský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.