Dražba bytu 1+1, obec Lobodice, podíl 1/4

Do začátku dražby zbývá: 17 dnů 18 hodin 28 minut 5 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 EX 00193/17-490
Nejnižší podání 28.250 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajOlomoucký kraj
OkresPřerov
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby143 EX 00193/17-490
Začátek dražby20.07.2022 10:00
Konec dražby20.07.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.
telefon: 558 438 091,
podatelna@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání28.250 Kč
Výsledná cena (odhadní)56.500 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol0019317
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je:

a) id. spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 na nemovité věci, a to:

- jednotka č.p./č. jednotky 2/3, způsob využití byt, vymezeno v: 

Budova: Cvrčov, č.p. 2, byt.dům, LV 630, na parcele St. 295/2, LV 630

Parcela: St. 295/2 zastavěná plocha a nádvoří,

zapsané na listu vlastnictví č. 644 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, pro obec Lobodice, katastrální území Lobodice,


b) id. spoluvlastnický podíl ve výši 3931/175596 na nemovité věci:

- pozemek parcela č. St. 295/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 378 m². Na pozemku stojí stavba: Cvrčov, č.p. 2, byt.dům,

- stavba Cvrčov, č.p. 2, byt.dům, na pozemku parc. č. St. 295/2,

zapsané na listu vlastnictví č. 630 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, pro obec Lobodice, katastrální území Lobodice,

přičemž u budovy č.p. 2 se jedná pouze o společné části.


Popis dražených nemovitých věcí:

Dražené nemovité věci se nachází v okrese Přerov, v obci Lobodice, v okrajové části zastavěného území části Cvrčov, cca 400 m východně od zastávky MHD bus „Lobodice, Prefa“. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů individuálního bydlení a komerční objekty (areály). Přístup a příjezd k nemovitým věcem je z pozemku (ostatní plochy, ostatní komunikace) parc.č. 709, který je ve vlastnictví společnosti Slezské energetické závody s.r.o.

V obci Lobodice je k dispozici základní občanská vybavenost, nemovité věci jsou situovány cca 1 km od centra obce. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici v Přerově, ve vzdálenosti cca 15 km od nemovité věci.

Jednotka č. 2/03 je byt 1+1 se vstupem z ulice umístěný ve 2. nadzemním podlaží v chodbě vpravo. Celková plocha jednotky s příslušenstvím činí 39,31 m². Jednotka se skládá z kuchyně o výměře 9,52 m², pokoje o výměře 22,01 m² a komory o výměře 7,78 m².

Budova č.p. 2 má dvě nadzemní a jedno částečné podzemní podlaží. Do budovy se vchází dvěma vchody, jeden přímo z ulice a druhý vchod ze dvora. Dům je zděný, se sedlovou střechou s volným půdním prostorem. Společné WC v přístavku budovy s přístupem ze dvora. V domě je celkem 9 bytových jednotek v budově není nebytová jednotka. V prvním podzemním podlaží se nachází společné sklepní prostory budovy.

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcné břemeno (podle listiny), OPRAVOVATI ZED MEZI BYVALOU VOLARNOU A LEDNICI ZE SVE STRANY A PRISTUP KE ZDI ZA UCELEM OBCASNE PROHLIDKY A VETSICH OPRAV DLE TRHOVE SMLOUVY ZE DNE 19.11.1929 CD 2400/31; oprávnění pro: Jednotka: 2/3; povinnost k: Parcela: St. 298/1; na základě listiny Pozemková kniha vložka 511/ (POLVZ:448/1983; Z-6200448/1983-808); Věcné břemeno (podle listiny), NEODSTANIT A ZKAZE NEDAT PROPADNOUT ZED MEZI BYVALOU VOLARNOU A LEDNICI DLE SMLOUVY TRHOVE ZE DNE 19.11.1929 CD 2400/31; oprávnění pro: Parcela: St. 298/1; povinnost k: Jednotka: 2/3; na základě listiny - Pozemková kniha vložka 511/ (POLVZ:9/1995; Z-6200009/1995-808).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Cvrčov 2, Adresa, Lobodice - Cvrčov, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.