Listinné akcie společnosti KAAKI a.s.

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 158EX631/12-83
Nejnižší podání 3.700.000 Kč
Minimální příhoz 20.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajPardubický kraj
OkresPardubice
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby158EX631/12-83
Začátek dražby19.07.2022 10:00
Konec dražby19.07.2022 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Trutnov, JUDr. Jan Bohutínský
Ječná 479, 541 03 Trutnov 3

Kontaktní osoba

Dražební oddělení
telefon: 499 841 570, mobil: 734 230 293
admin@exekutor-trutnov.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Úterý08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Středa08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Čtvrtek08:30 - 11:3013:00 - 15:00

Nejnižší podání3.700.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)11.100.000 Kč
Minimální výše příhozu20.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka3238223339/0800
Variabilní symbol63112
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Soubor 10 (slovy deseti) kusů listinných akcií pořadových čísel 1 – 10, jmenovité hodnoty 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých), akciové společnosti KAAKI a.s. se sídlem Jaselská 1498, 535 01 Přelouč, IČ 276 29 007, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2742.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Jaselská 1498, Adresa, Přelouč, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.