Podíl na zemědělských pozemcích v k.ú. Nová Ves u Chotěšic, okr. Nymburk

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX28502/10
Nejnižší podání 18.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 9

Nejvyšší podání

37c0a382
26.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
37c0a382 26.667 Kč 24.8.2022 13:54:21.143630
e51da03f 25.667 Kč 24.8.2022 13:54:03.013976
37c0a382 24.667 Kč 24.8.2022 13:52:54.298950
e51da03f 23.667 Kč 24.8.2022 13:51:31.588712
37c0a382 22.667 Kč 24.8.2022 13:50:11.817948
e51da03f 21.667 Kč 24.8.2022 13:47:35.078859
37c0a382 20.667 Kč 24.8.2022 13:42:02.892437
221d63a9 19.667 Kč 24.8.2022 13:35:07.221322
37c0a382 18.667 Kč 24.8.2022 13:08:11.958052

KrajStředočeský kraj
OkresNymburk
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX28502/10
Začátek dražby24.08.2022 13:00
Konec dražby24.08.2022 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání18.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)28.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota11.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1102850210
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 109/90 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 110/67 - orná půda a pozemku p.č. 110/68 - orná půda, vše v k.ú. Nová Ves u Chotěšic, obec Chotěšice, okres Nymburk, které jsou situovány v jihozápadní části katastrálního území a tvoří funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

203EX28502/10, www.eujicha.cz


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Chotěšice, Nymburk

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.